Τρίτη 13 Ιουνίου 2017

142 προσλήψεις καθαριστριών στην ΟΣΥ ΑΕ [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ]Σε 142 προσλήψεις καθαριστριών προκήρυξε η ΟΣΥ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τον καθαρισμό των οχημάτων και κτιριακών εγκαταστάσεων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα  (10) ημέρες ( υπολογιζόμενες ημερολογιακά ) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησή της να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας καθώς και στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη ... 

Διαβάστε περισσότερα στην προκήρυξη 


Κατεβάστε το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6