Τρίτη 2 Μαΐου 2017

Η ΟΣΥ καλύπτει τα έξοδα αγοράς παραβόλων σε οδηγούς για ιατρική εξέταση ...Την κάλυψη των δαπανών αγοράς παραβόλων σε οδηγούς που παραπέμπει η Ο.ΣΥ Α.Ε  για ιατρική εξέταση αποφάσισε η Ο.ΣΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4413/2016