Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017

Η κρατική επιχορήγηση κρατά "ζωντανή" την Αττικό Μετρό


Του Δημήτρη Δελεβέγκου
Εάν η Ελλάδα έβγαινε από τη ζώνη του Ευρώ, οι επικεφαλής της Αττικό Μετρό και οι περισσότεροι από 400 εργαζόμενοί της θα βρίσκονταν αντιμέτωποι με πραγματικό αδιέξοδο. Και αυτό διότι η εταιρεία, που κατασκευάζει το δίκτυο του μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, χρωστά στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε αριθμό μακροπρόθεσμων (με ορίζοντα αποπληρωμής άνω των 23 ετών) δανείων που έχει χορηγήσει η ΕΤΕπ από το 1992 έως το 2013.


Μάλιστα, τη φετινή χρονιά, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Αττικό Μετρό θα αποπληρώσει, όπως αναμένεται, δάνειο, ύψους 105 εκατ. ευρώ, που έλαβε το 1992, διάρκειας 25 ετών, με περίοδο χάριτος 10 ετών και τρέχον επιτόκιο 3,079%. Ένα ακόμη "παλιό” δάνειο, ύψους 105 εκατ. ευρώ (με επιτ.1,931% και επταετή περ.χάριτος), που έλαβε το 1995, θα εξοφλήσει το 2018 η Αττικό Μετρό.  Και οι δύο αυτές δανειακές υποχρεώσεις αφορούν το βασικό έργο του μετρό στην Αθήνα.

Έλλειμμα 101 εκατ. ευρώ

Ουσιαστικά, ο δανεισμός της ΕΤΕπ σε συνδυασμό με την κρατική επιχορήγηση διατηρούν σε λειτουργία την υπερζημιογόνα κρατική κατασκευαστική εταιρεία, η οποία θα παρουσιάσει το 2017 έλλειμμα 101,5 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, που ενέκρινε το υπουργείο Υποδομών, για τη φετινή χρονιά.

Φέτος, το Δημόσιο θα "αιμοδοτήσει” την Αττικό Μετρό με 250 εκατ. ευρώ, ποσό που δεν επαρκεί προκειμένου τα έσοδα, συνολικού ύψους 269,3 εκατ. ευρώ να ξεπεράσουν τα έξοδα (370,9 εκατ. ευρώ). Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται έλλειμμα 101 εκατ. ευρώ που είναι κατά 4 εκατ. υψηλότερο συγκριτικά με αυτό που είχε προϋπολογιστεί για το 2016.

Όπως, εξάλλου, αναφέρουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της EY, στις οικονομικές καταστάσεις του 2015, η Αττικό Μετρό στερείται εσόδων από εμπορική δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση και εκμετάλλευση του συστήματος Μετρό. Πρόκειται, δηλαδή για 36 σταθμούς, έξι επιπλέον σταθμούς σε κοινή χρήση με τον Προαστιακό και οκτώ σταθμούς μετεπιβίβασης – χώρους στάθμευσης. Η συνένωση το 2011 της Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας (ΑΜΕΛ) με τον ΗΣΑΠ και το ΤΡΑΜ (ΣΤΑΣΥ) έχει αφαιρέσει από την εταιρεία το δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων που κατασκευάζει.

Μειώνονται τα ταμειακά διαθέσιμα

Την ίδια στιγμή, τα βλέμματα όσων παρακολουθούν τα μεγέθη της Αττικό Μετρό βρίσκονται στραμμένα στο πώς θα διαμορφωθούν το 2016 και 2017 τα ταμειακά διαθέσιμά της.

Και αυτό επειδή το 2015, η συνολική ρευστότητα της εταιρείας υπήρξε η χαμηλότερη των τελευταίων ετών, καθώς διαμορφώθηκε σε 241,2 εκατ. ευρώ από 439,8 το 2014 και 569,2 εκατ. το 2013. Εάν η μείωση των ταμειακών διαθεσίμων συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό το 2017, το ταμείο θα "στερέψει”, γεγονός που, στην καλύτερη περίπτωση, θα καθιστούσε απαραίτητη μια γενναία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από το Δημόσιο, όπως σημειώνουν αναλυτές.

Σημειώνεται ότι οι αμοιβές (εκτός από τις εργοδοτικές εισφορές) για το προσωπικό των 416 ατόμων τοποθετούνται για φέτος σε 10,5 εκατ. ευρώ.

                 Οι ζημιές (€ εκατ.) της Αττικό Μετρό

                                2015: 181,2
                                2014: 168
                                2013: 153,5
                                2012: 141

                                2011:  339,9