Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017

ΕΦΚΑ ~ Η μετάβαση από το ΙΚΑ στο νέο υπερταμείο !!!

Το μεσημέρι της Τρίτης παρουσιάζεται επισήμως ο νέος Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), με το υπουργείο Εργασίας να έχει ήδη εκδόσει οδηγίες προς... ασφαλισμένους.Η παρουσίαση είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι από την υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσο Πετρόπουλο, τη γενική γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Στέλλα Βρακά και τον διοικητή του ΕΦΚΑ, Θανάση Μπακαλέξη.  
Η λειτουργία του ΕΦΚΑ άρχισε από την 1η Ιανουαρίου και αποτελεί την μετεξέλιξη του ΙΚΑ. Με το νόμο 43287/2016, ΦΕΚ Α 85 12.05.2016, εντάσσονται σε αυτόν αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης και ο ΕΦΚΑ καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών.   
Το νέο υπερταμείο θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και έσοδα πλέον θα οδηγούνται στο νέο φορέα.   Στόχος του είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, αλλά και η καταπολέμηση της γραφειοκρατείας με την ενοποίηση των μητρώων εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων.   Αυτοτελή νομική προσωπικότητα για την άσκηση των μη ασφαλιστικών τους αρμοδιοτήτων εξακολουθούν να διατηρούν και μετά την κατά τα ως άνω ένταξή τους, το ΝΑΤ και ο ΟΓΑ.   

Ειδικά ως προς το Δημόσιο, περιέρχονται στον ΕΦΚΑ οι εν γένει αρμοδιότητες που αφορούν στις συντάξεις του Δημοσίου. Σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, τονίζεται ότι για να ολοκληρωθεί η ενοποίηση των επιμέρους Μητρώων σε ένα ενιαίο Μητρώο, είναι αναγκαία η επεξεργασία τους από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν θα μπορούν να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά. 

Η διαδικασία της ενοποίησης των Μητρώων από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. θα ολοκληρωθεί στις 16/1/2017. Κατά το μεταβατικό διάστημα της ενοποίησης των Μητρώων και με στόχο την ομαλή λειτουργία του ΕΦΚΑ και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, θα ισχύουν τα εξής: 

•    Κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να αναζητούν και να βλέπουν πληροφορίες στα υφιστάμενα κατά την 31/12/2016 συστήματα μητρώων, τα δεδομένα των οποίων θα είναι ενημερωμένα μέχρι την ημερομηνία αυτή. Μέχρι την ολοκλήρωση της ενοποίησης και την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Μητρώου, για τις ανάγκες των συναλλαγών με τους ασφαλισμένους, το κοινό θα εξυπηρετείται με βάση τα δεδομένα στα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν ήδη πρόσβαση κατά την 30η Δεκεμβρίου 2016. Κατά το ίδιο παραπάνω χρονικό διάστημα (1/1/2017 – 15/1/2017), δεν μπορεί να γίνει καμία μεταβολή στα ηλεκτρονικά συστήματα μητρώου. Οι νέες εγγραφές ασφαλισμένων (απογραφές) και τυχόν μεταβολές στο μητρώο των ήδη εγγεγραμμένων θα γίνονται «εκτός ηλεκτρονικού συστήματος», με χειρόγραφη διαδικασία, ως εξής: 

1.    Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προβαίνουν σε έλεγχο των απαιτούμενων κατά τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών. 
2.    Εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, θα εκδίδονται οι βεβαιώσεις που ζητούνται. 
3.    Σε περίπτωση απογραφής θα συμπληρώνεται το υφιστάμενο απογραφικό δελτίο. 
4.    Ειδικά για τις μεταβολές στοιχείων θα παραλαμβάνονται τα αιτήματα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις θα χορηγούνται οι σχετικές βεβαιώσεις. 
5.    Μετά τις 16/1/2017, οι αλλαγές που έχουν γίνει χειρόγραφα θα πρέπει να καταχωρηθούν ηλεκτρονικά στο ενιαίο Μητρώο ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ. 
Ως ημερομηνία καταχώρησης των κατά το μεταβατικό διάστημα στοιχείων θα θεωρείται η ημερομηνία της χειρόγραφης καταχώρησης. Επιπλέον, κατά το διάστημα ενοποίησης του Μητρώου, δεν θα είναι δυνατό να λειτουργήσουν οι νέες κεντρικοποιημένες εφαρμογές του ΕΦΚΑ, όπως ενδεικτικά η ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης κλπ. Οι αιτήσεις θα γίνονται χειρόγραφα και θα καταχωρηθούν ηλεκτρονικά από 16/1/2017, κατά την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία.

Πρεμιέρα με έλλειμμα 1 δισ ευρώ 

Με έλλειμμα που ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ξεκινάει τη λειτουργία του ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), όπως προκύπτει και από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 που ενέκρινε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εφη Αχτσιόγλου. Οπως μάλιστα αναφέρει η σχετική υπουργική απόφαση, το έλλειμμα του υπερταμείου κύριας ασφάλισης θα καλυφθεί από τα ταμειακά του διαθέσιμα και από αύξηση της επιχορήγησης. Το ταμείο κύριας ασφάλισης που φιλοδοξεί να παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης σε περίπου 3 εκατομμύρια άμεσα ασφαλισμένους (μισθωτοί δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες) και 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχους φαίνεται πως κληρονομεί όλες τις παθογένειες, τα χρέη και τα ελλείμματα των Ταμείων που εντάσσονται σε αυτό. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το έλλειμμα περιορίζεται σε κάτι παραπάνω από 1 δισ. ευρώ, μόνο ύστερα από ενέσεις ρευστότητας από το ΑΚΑΓΕ και τον κρατικό προϋπολογισμό Ορισμένες απο τις αλλαγές που έφερε ο ΕΦΚΑ Από την 1/1/2017 για πρώτη φορά το κράτος θα καταβάλλει στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ασφαλιστικές εισφορές ύψους 20% ως εργοδότης, οι οποίες θα υπολογιστούν πλέον με διαφορετικό τρόπο.
Δηλαδή, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα συνεχίσουν να καταβάλλουν εισφορές 6,67%, αλλά οι κρατήσεις αυτών των εισφορών θα γίνουν για πρώτη φορά στο σύνολο των αποδοχών τους και όχι στις αποδοχές του Οκτωβρίου του 2011 όπως ίσχυε μέχρι 31/12/2016. 
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει αύξηση του καθαρού ποσού της παρακράτησης και κατά συνέπεια μια μικρή, έως και 30 ευρώ, μείωση στις αποδοχές κυρίως των υπαλλήλων πανεπιστημιακής και τεχνικής εκπαίδευσης. 
Αντίθετα, ωφελημένοι από τον νέο τρόπο υπολογισμού θα είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα δουν μικρές αυξήσεις από 2 έως και 20 ευρώ. 
Επίσης, από την 1/1/2017 άλλαξε και έγινε ακριβότερο το κόστος εξαγοράς των πλασματικών ετών ασφάλισης για τους δημόσιους υπαλλήλους. Σε ορισμένες περιπτώσεις το κόστος αυτής της εξαγοράς υπερδιπλασιάστηκε, με αποτέλεσμα ο ένας μήνας εξαγοράς πλέον να κοστίζει έως και 270 ευρώ. Η εφαρμογή των νέων ανώτατων πλαφόν στις συντάξεις άνω των 2.000 ευρώ μικτά για μία κύρια σύνταξη και άνω 3.000 ευρώ για άθροισμα συντάξεων, εκτιμάται ότι θα αποφέρει ένα δημοσιονομικό  όφελος 58,7 εκατ. ευρώ στη διετία 2016 - 2017.   

Οδηγίες για το μεταβατικό διάστημα ενοποίησης των Μητρώων δίνει το υπουργείο Εργασίας, ενώ οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται στη γραμμή επικοινωνίας: 1555, www.efka.gov.gr.


Πηγή :  www.dikaiologitika.gr