Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016

Εκτός απαγόρευσης κυκλοφορίας στους παράδρομους τα λεωφορεία

Την εξαίρεση όλων των λεωφορείων από την απαγόρευση κίνησης στο παράπλευρο οδικό δίκτυο αποφάσισε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 


Στην ίδια ρύθμιση, που αφορά στα βαρέα οχήματα στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, προβλέπεται επίσης η άμεση καταβολή του προστίμου από τον παραβάτη οδηγό, ανεξάρτητα με το αν αυτός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος ή όχι και αν το όχημα είναι μισθωμένο.

Αξιοσημείωτη είναι η επιστροφή του υπουργείου τρίτη φορά μέσα σε έναν χρόνο στο ίδιο θέμα, με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος των ζητημάτων που η νέα ρύθμιση καλύπτει έχει προσφάτως εξειδικευτεί.

Το υπουργείο Υποδομών, λοιπόν, επανέρχεται στο θέμα της απαγόρευσης της κίνησης βαρέων οχημάτων (άνω των 3,5 τόνων) στο παράπλευρο οδικό δίκτυο με ρύθμιση σε σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή (και το οποίο αφορά στην ενσωμάτωση Οδηγίας για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων).

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται ο ν. 4388/16, ο οποίος θεσπίστηκε μόλις τον προηγούμενο Μάιο και η υπουργική απόφαση που τον εξειδίκευσε τον περασμένο Αύγουστο.

Με δεδομένο τον μικρό αριθμό των προτεινόμενων αλλαγών, η κίνηση του υπουργείου, να επαναδιατυπώσει όλη τη ρύθμιση, ενδέχεται να έχει άλλη αιτία, όπως τη νομική ενδυνάμωση της υπόθεσης (λ.χ. με τη θέσπιση με νόμο πραγμάτων που περιλαμβάνονταν στην υπουργική απόφαση του Αυγούστου).

Σε κάθε περίπτωση, η επαναδιατύπωση των ρυθμίσεων θα καθυστερήσει όσους αντιτίθενται στη ρύθμιση και έχουν προσφύγει δικαστικά εναντίον των ισχυόντων σήμερα ρυθμίσεων.

Οι αλλαγές που φέρνει η προτεινόμενη ρύθμιση είναι:
  • Εξαιρούνται όλα τα λεωφορεία από τον περιορισμό κίνησης στο παράπλευρο δίκτυο, αντί μόνο των ΚΤΕΛ που ισχύει σήμερα (τα υπόλοιπα υπό προϋποθέσεις).
  • Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης, περιλαμβάνοντας όχι μόνο τις παραπλεύρους των αυτοκινητοδρόμων, αλλά και εκείνες των οδών ταχείας κυκλοφορίας (που μπορεί να βρίσκονται και μέσα στον αστικό ιστό). Η αιτία της διεύρυνσης αυτής είναι άγνωστη, καθώς οι οδηγοί των βαρέων οχημάτων δεν έχουν λόγο να αποφεύγουν τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας (λ.χ. διόδια, όπως στους αυτοκινητόδρομους).
  • Καταργείται η ρύθμιση που έδινε τη δυνατότητα στους δημότες μιας περιοχής με βαρέα οχήματα να λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας σε σημεία του παράπλευρου δικτύου του δήμου τους. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, από την εφαρμογή της ρύθμισης προέκυψε ότι οι δημότες που το επιθυμούσαν εξασφάλιζαν άδεια για όλο το παράπλευρο δίκτυο της περιοχής και επομένως προέκυπτε άνιση μεταχείριση μεταξύ πολιτών.
  • Το πρόστιμο πρέπει να καταβάλλεται άμεσα από τον οδηγό, είτε είναι ιδιοκτήτης είτε όχι, είτε λειτουργεί για λογαριασμό τρίτου. Η ρύθμιση προβλέφθηκε προκειμένου «να εφαρμόζεται σε όλες τις παράνομες διελεύσεις, ανεξαρτήτως εθνικότητας προέλευσης του οχήματος».