Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

Ξηλώθηκαν τα παράνομα τοποθετημένα στέγαστρα των στάσεων του ΟΑΣΑ !!!

Το καταγγείλαμε το δημοσιοποιήσαμε το παλέψαμε και τελικά είχαμε αποτέλεσμα !!!Τον Νοέμβριο του 2015 ο συνάδελφος Νίκος Τάσιος είχε καταγγείλει στον ΟΑΣΑ τα παράνομα τοποθετημένα στέγαστρα στα διαζώματα επί της  Λ. Βουλιαγμένης, όπου οι πλαϊνές πλευρές των στεγάστρων κάλυπταν ολόκληρο το διάζωμα - πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα οι επιβάτες και πεζοί προκειμένου να το διασχίσουν να αναγκάζονται να κατέβουν στο οδόστρωμα ...

Η καταγγελία από τον συνάδελφο έγινε διότι σημειώθηκε περιστατικό όπου γυναίκα η οποία δεν φαινόταν λόγω την πλαϊνής διαφημιστικής πλευράς του στεγάστρου της στάσης , πετάχτηκε ξαφνικά εμπρός στο λεωφορείο σε συνάδελφο στην γραμμή 205 με αποτέλεσμα να την χτυπήσει και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, η γυναίκα ευτυχώς γλύτωσε τα χειρότερα ...Ενώ καταγγείλαμε τα παράνομα στέγαστρα κατόπιν δημοσιοποιήσαμε τα θέμα μέσω του citybusdrivers όπου είχαμε και το έγγραφο από τον ΟΑΣΑ με τις τεχνικές προδιαγραφές των στεγάστρων των στάσεων και τελικά αν και καθυστερημένα ξηλώθηκαν οι πλαϊνές πλευρές των στεγάστρων σε όλο το μήκος της Λ. Βουλιαγμένης στα όρια του Δήμου Γλυφάδας.

Ο ΟΑΣΑ θα πρέπει να ελέγξει σε όλες τις περιοχές αρμοδιότητάς του τα στέγαστρα των στάσεων τα οποία δεν τηρούν τις προδιαγραφές, καθώς βάση του άρθρου 5 (Αρμοδιότητες Συγκοινωνιακών Φορέων Δείκτες λειτουργίας) του ν. 3920/11 παρ. στ. λέει καθαρά ότι ο ΟΑΣΑ είναι ο αρμόδιος να εγκρίνει και αδειοδοτήσει τους τύπους των στεγάστρων στάσεων!!! 

<< στ. Η έγκριση του τύπου, της μορφής, της θέσης, της διάταξης και της εγκατάστασης των στεγάστρων των στάσεων, που εγκαθίστανται από τις ΕΠΣΕ, καθώς και άλλους φορείς ή οργανισμούς. Για την εγκατάσταση από τον ΟΑΣΑ ή τις ΕΠΣΕ στάσεων, στεγάστρων, σταθμαρχείων, εποπτείων, εκδοτηρίων εισιτηρίων, κουβουκλίων αναμονής οδηγών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του συγκοινωνιακού έργου, μέσα στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, δεν απαιτείται έγκριση ή άδεια από την Περιφέρεια, τους Δήμους ή άλλη Δημόσια Αρχή. Αν άλλοι φορείς ή οργανισμοί στις καθοριζόμενες από τον ΟΑΣΑ στάσεις και αφετηρίες εγκαθιστούν στέγαστρα, εκτός από την έγκριση του τύπου, της μορφής και της διάταξης αυτών απαιτείται επιπλέον προηγούμενη άδεια εγκατάστασης, η οποία χορηγείται από τον ΟΑΣΑ. Αν τροποποιηθούν τα εν λόγω στοιχεία από τον φορέα που εγκαθιστά το στέγαστρο απαιτείται νέα έγκριση από τον ΟΑΣΑ. >>


Επίσης να σημειώσουμε ότι ο ΟΑΣΑ δεν χρειάζεται έγκριση ή άδεια από την Περιφέρεια, τους Δήμους ή άλλη Δημόσια Αρχή για οτιδήποτε εγκατασταθεί για την εξυπηρέτηση του συγκοινωνιακού έργου ... παρόλα αυτά πολλές διαδικασίες κολλάνε όταν πρόκειται πχ. για (χώρους αναμονής οδηγών, νερό ή ρεύμα σε αφετηρίες και τέρματα ).
Δείτε εδώ πως τα πλαϊνά των στεγάστρων
κάλυπταν τελείως το διάζωμα 
Δείτε εδώ πως τα πλαϊνά των στεγάστρων
κάλυπταν τελείως το διάζωμα 

Citybusdrivers