Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΣΙΟ : Άδεια τέκνων έως 6 μέρες το χρόνο σε δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους !!!Την χορήγηση άδειας, με αποδοχές έως τέσσερις (4) ή έξι (6) εργάσιμες μέρες ανά έτος, κατά περίπτωση, στους δημοσίους, δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους, σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων αυτών εισάγει το νομοσχέδιο για την κινητικότητα που κατατέθηκε στην Βουλή Ειδικότερα με την νέα ρύθμιση που εισάγει το νομοσχέδιο για την κινητικότητα,  λαμβάνεται μέριμνα για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών να ανταποκριθούν στην ανάγκη φροντίδας των ανήλικων τέκνων τους στην περίπτωση που αυτά ασθενούν με τη θεσμοθέτηση δικαιώματος άδειας με αποδοχές τεσσάρων ημερών το έτος.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τους μονογονείς με αύξηση των ημερών σε έξι το έτος. 

Ετσι σύμφωνα με την νέα ρύθμιση Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.»

πηγη : www.dikaiologitika.gr


Δείτε το ΦΕΚ στο άρθρο 31 (πατήστε εδώ )