Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016

Συμμετοχή του Ο.Α.Σ.Α. στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» 360 μαθητές θα απασχοληθούν στη Διεύθυνση Κομίστρου του Ο.Α.Σ.Α !!!Πρακτική άσκηση – μαθητεία ΕΠΑ.Σ. – ΕΠΑ.Λ. και ΙΕΚ – Συμμετοχή του Ο.Α.Σ.Α. στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» 
με τη διάθεση θέσεων Πρακτικής Άσκησης - Μαθητείας για μαθητές των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. για το σχολικό έτος 2016 - 2017


To Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Ο.Α.Σ.Α. στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» και την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης – μαθητείας για 360 ενήλικες μαθητές του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. 9μηνης απασχόλησης, στις ειδικότητες «Υπάλληλος Διοίκησης / Οικονομίας Υπηρεσιών» (330 μαθητές) και «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής / τεχνικός εφαρμογών λογισμικού» (30 μαθητές) με αυτοδίκαιη λήξη της απασχόλησής τους με το πέρας των εννέα μηνών.

Οι 360 μαθητές θα απασχοληθούν στη Διεύθυνση Κομίστρου του Ο.Α.Σ.Α.

Δείτε περισσότερα στο παρακάτω έγγραφο πηγη : diavgeia.gov.gr