Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016

Απόκλιση από τους στόχους εμφανίζουν είκοσι ένα Νομικά Πρόσωπα για το πρώτο εξάμηνο του 2016 !!!

Τα οικονομικά αποτελέσματα, για το πρώτο εξάμηνο του 2016, 48 Νομικών Προσώπων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και 25 Δημοσίων Επιχειρήσεων με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ καταγράφονται στο δελτίο παρακολούθησης επίτευξης των στόχων τους που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.


Ειδικότερα σε ότι αφορά τα 48 Νομικά Πρόσωπα - φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προκύπτει ότι:

21 φορείς παρουσιάζουν απόκλιση μικρότερη του 10% από τον στόχο ή παρουσιάζουν υπέρβαση στόχου. Μεταξύ αυτών είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 25 φορείς παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τον στόχο του εξαμήνου.
Μεταξύ αυτών είναι το Πράσινο Ταμείο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, το Εθνικό Δύκτιο Έρευνας και Τεχνολογίας, το Κέντρο Ερευνών ΠΑ.ΠΕΙ, το Πανεπιστήμιο Θράκης, το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)

2 φορείς δεν έχουν αποστείλει στοιχεία. Πρόκειται για τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Για τον ΟΑΣΘ δεν υπάρχει εγκεκριμένος από τον αρμόδιο υπουργό Προϋπολογισμός.

Σε ότι αφορά τις 25 ΔΕΚΟ προκύπτουν τα ακόλουθα:

15 φορείς εμφανίζουν βελτιωμένο οικονομικό αποτέλεσμα έναντι τον στόχων εκ των οποίων οι πέντε εποπτεύονται από το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών κα Δικτύων (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ΟΣΥ ΑΕ, και ΟΑΣΑ ΑΕ), ένας φορέας από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΚΧΑ ΑΕ), τρεις από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΟΑΚΑ, Εθνικό Φεστιβάλ και Εθνική Λυρική Σκηνή) ένας από το υπουργείο Παιδείας (ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ), ένας από το υπουργείο Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ), δύο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΛΓΑ, ΑΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ένας από την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΕΡΤ ΑΕ), και ένας από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα). 
Ειδικότερα για την ΕΑΣ σημειώνεται ότι στη βελτίωση των αποτελεσμάτων τους έναντι των στόχων συντέλεσε η καταβολή έκτακτης επιχορήγησης από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Ένας φορέας εμφανίζει αρνητική απόκλιση μικρότερη του 10% (ΟΣΕ ΑΕ)


9 φορείς εμφανίζουν αρνητική απόκλιση μεγαλύτερη του 10% η οποία μεταξύ άλλων οφείλεται στην μη κανονική ροή χρηματοδότηση του ΠΔΕ, στον ετεροχρονισμό εισροών και εκροών ερευνητικών προγραμμάτων, στην υστέρηση των εσόδων από πωλήσεις (ΕΑΒ) στην μη συγκράτηση των ανελαστικών δαπανών (ΙΓΜΕ).