Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016

Στο μικροσκόπιο επιχορηγήσεις σε τρένα, αεροπλάνα, πλοία και ΜΜΜ

Το ΙΜΕΤ σύμβουλος για το κρατικό χρήμα στις μεταφορές

Στο μικροσκόπιο επιχορηγήσεις σε τρένα, αεροπλάνα, πλοία και ΜΜΜ
Λεωφορείο του ΟΑΣΑ σε δρομολόγιο. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επιχορηγήσεις
μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και σε τρένα, αεροπλάνα, πλοία 
(EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ)
Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) ανατίθεται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) για την αποτίμηση των κρατικών επιχορηγήσεων προς όλα τα μέσα μεταφοράς. Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια, το ΙΜΕΤ μειοδότησε στον σχετικό διαγωνισμό με προσφορά συνολικής δαπάνης 24.180 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Συγκεκριμένα, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο ΥΠΟΜΕΔΙ για την εκτέλεση του έργου: «Αποτίμηση κρατικών επιχορηγήσεων και πολιτικών παροχής δημόσιων υπηρεσιών επιβατικών Μεταφορών με όλα τα μέσα. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων περιόδου 2013-2016 και υποστήριξη προγραμματισμού για τα έτη 2016-2020», με ορίζοντα υλοποίησης τους πέντε μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.


Όπως αναφέρεται όμως στην ίδια απόφαση το εν λόγω έργο «αποτελεί υποχρέωση και δέσμευση της χώρας μας προς τους θεσμούς ως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016».

Αναλυτικότερα, το υπουργείο Μεταφορών, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους θεσμούς, οφείλει να παρουσιάσει ιστορικά στοιχεία κόστους για παροχή δημόσιας υπηρεσίας σε όλα τα μέσα κατά τα τελευταία τρία χρόνια και να εκτιμήσει σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς το κόστος της παροχής υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος σε όλα τα μέσα μεταφοράς της χώρας για την επόμενη περίοδο 2016-20.

Σημειώνεται ότι στη χώρα μας, οι υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας εφαρμόζονται στις σιδηροδρομικές, εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος-σύμβουλος θα προχωρήσει κατ' ελάχιστον στη συλλογή στοιχείων και ιστορικών δεδομένων σε σχέση με τα κόστη της παροχής δημοσίων υπηρεσιών για τα έτη 2013-16 και στην καταγραφή των εκτιμήσεων των φορέων σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη αυτών των εξόδων.

Ακολούθως, θα προχωρήσει σε ανάλυση των δεδομένων, αναγνώριση και υπολογισμό των δεικτών που θα περιγράφουν την εξέλιξη των επιδοτήσεων στο παρελθόν και σύγκριση με αντίστοιχους άλλων χωρών. Στη φάση αυτή θα πραγματοποιηθεί και διαμόρφωση σεναρίων εξέλιξης των διαφόρων επιδοτήσεων. Τα επικρατέστερα σενάρια θα επικυρωθούν από τους αρμόδιους φορείς.


Επίσης, ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε προτάσεις βελτιώσεων και θα συνδράμει στην προετοιμασία των συναντήσεων του υπουργείου με τους αρμόδιους φορείς.