Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016

Πότε μπορεί ο εργοδότης να απολύσει συνδικαλιστή ???Κατ’ αρχήν, η καταγγελία εργαζομένου για νόμιμη συνδικαλιστική δράση είναι άκυρη. Ωστόσο, ο εργοδότης μπορεί  κατ’ εξαίρεση να απολύσει εργαζόμενο-συνδικαλιστή όταν: 


α) όταν κατά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας με τον εργοδότη ο εργαζόμενος τον εξαπάτησε παρουσιάζοντας ψεύτικα πιστοποιητικά ή βιβλιάρια για να προσληφθεί ή να λάβει μεγαλύτερη αμοιβή, 
β) όταν ο εργαζόμενος απεκάλυψε βιομηχανικά ή εμπορικά μυστικά ή ζήτησε ή δέχτηκε αθέμιτα πλεονεκτήματα, κυρίως προμήθειες από τρίτους, 
γ) όταν ο εργαζόμενος προκάλεσε σωματικές βλάβες ή εξύβρισε σοβαρά ή απείλησε τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπό του, 
δ) όταν ο εργαζόμενος επίμονα και αδικαιολόγητα αρνήθηκε να εκτελέσει την εργασία για την οποία έχει προσληφθεί, 
ε) όταν ο εργαζόμενος δεν προσέρχεται αδικαιολόγητα στην εργασία του για περισσότερο από 7 ημέρες διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 10 του νόμου 1264/1982.