Κυριακή 24 Απριλίου 2016

Κανόνες Μεταφοράς & Αασφάλειας Επιβατών στις Αστικές Συγκοινωνίες Αθηνών


ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ


ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Οι επιβάτες οι οποίοι ταξιδεύουν με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς πρέπει να συμμορφώνονται με τους παρακάτω «Όρους Μεταφοράς». 

Με την είσοδό τους στα οχήματα των Μ.Μ.Μ. και στους σταθμούς των ΗΣΑΠ, ΑΜΕΛ και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ θεωρείται ότι αποδέχονται τους παρακάτω όρους και πρέπει να συμμορφώνονται με τις εντολές των εντεταλμένων υπαλλήλων των συγκοινωνιακών φορέων.

Να μην ταξιδεύουν ή επιχειρούν να ταξιδεύσουν χωρίς νόμιμο τίτλο μεταφοράς (επικυρωμένο εισιτήριο, κάρτα απεριορίστων διαδρομών, κλπ.). Επισημαίνεται ότι το πρόστιμο είναι αρκετά υψηλό, το 60-πλάσιο του εισιτηρίου.

Να συμμορφώνονται
με τα αναφερόμενα στις παραγράφους Α, Β, Γ και Δ, όσον αφορά στη μεταφορά αποσκευών, ποδηλάτων, παιδικών καροτσιών και κατοικίδιων ζώων.

 • Να μην είναι υπό την επήρεια αλκοολούχων ποτών ή ναρκωτικών.
 • Να μην χρησιμοποιούν προσβλητική γλώσσα ή να συμπεριφέρονται απειλητικά ή άσεμνα.
 • Να μην ξαπλώνουν σε καθίσματα, πάγκους ή οπουδήποτε αλλού και να μην κοιμούνται.
 • Να μην καπνίζουν.
 • Να μην καταναλώνουν φαγητά, αναψυκτικά, ροφήματα ή αλκοολούχα ποτά.
 • Να μη χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, κατά τρόπο που ενοχλεί.
 • Να μην κάνουν πολιτική, θρησκευτική ή οποιουδήποτε άλλου τύπου προπαγάνδα.
 • Να μην παραμένουν στις εγκαταστάσεις και τα οχήματα όταν και όπου αυτό δεν επιτρέπεται για το κοινό.
 • Να μη χρησιμοποιούν άσκοπα τον εξοπλισμό εκτάκτου ανάγκης, ο οποίος προορίζεται για χρήση από το κοινό, παρά μόνο εάν τούτο είναι απολύτως αναγκαίο.
 • Να μην παρακωλύουν την κίνηση επιβατών μέσα στους σταθμούς και τα οχήματα.
 • Να μην παραμορφώνουν ή καταστρέφουν οποιαδήποτε κατασκευή ή εξοπλισμό εγκαταστάσεων ή οχημάτων με γκράφιτι ή άλλο τρόπο.
 • Να μην τοιχοκολλούν ή διανέμουν ανακοινώσεις, πινακίδες ή αυτοκόλλητα.
 • Να μην ρυπαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο οχήματα και εγκαταστάσεις.
 • Να μην εμποδίζουν το προσωπικό των συγκοινωνιακών φορέων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Να μην χρησιμοποιούν μουσικά όργανα.
 • Να μην εμπορεύονται αγαθά ή υπηρεσίες, εκτός και εάν έχουν εξουσιοδοτηθεί συγκεκριμένα να κάνουν αυτό.
 • Να μην επαιτούν.
 • Να μη φέρουν τα σακίδια στους ώμους.


Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Επιτρέπεται η μεταφορά αποσκευών μέχρι το πολύ διαστάσεων βαλίτσας, δηλαδή μέχρι 100x60x25 εκατ. μέτρου και αντικειμένων μήκους μέχρι 170 εκατ. μέτρου και εφόσον ο κάτοχός τους μπορεί να τα μεταφέρει μόνος του.

Οι αποσκευές θα πρέπει να τοποθετούνται στους ελεύθερους χώρους των οχημάτων, εκτός των διαδρόμων, των σημείων εισόδου-εξόδου των επιβατών και επικύρωσης εισιτηρίων, ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση των υπόλοιπων επιβατών. Μικροαποσκευές (π.χ. σακίδια) θα πρέπει να κρατούνται και όχι να φέρονται.

Η μεταφορά καροτσιών λαϊκής επιτρέπεται κατά την κρίση του οδηγού ή άλλου εντεταλμένου οργάνου της εταιρείας παροχής συγκοινωνιακού έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες πληρότητας του οχήματος και την ασφάλεια των επιβατών. Μέγιστος αριθμός μεταφερόμενων καροτσιών ανά όχημα είναι δύο (2) για τα κανονικά και αρθρωτά λεωφορεία και ένα (1) για τα MIDI λεωφορεία.

Η επιβίβαση / αποβίβαση επιβατών με αποσκευές σε λεωφορεία ή τρόλλεϋ γίνεται μόνο από τη μεσαία (-ες) θύρα (-ες).

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι επιβάτες θα πρέπει να βρίσκονται δίπλα στις αποσκευές τους και να φροντίζουν για τη μη πρόκληση τραυματισμού ή όχλησης άλλων επιβατών.

Δεν επιτρέπεται η μεταφορά εύφλεκτων, επικίνδυνων, αιχμηρών, δηλητηριωδών, ρυπαρών ή δύσοσμων υλών, υλικών και αντικειμένων


Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ - ΜΕΤΡΟ  - ΤΡΑΜ

Στο μετρό, τον ηλεκτρικό και το τραμ επιτρέπεται η μεταφορά μέχρι δύο (2) ποδηλάτων ανά συρμό. Η είσοδος των ποδηλατιστών θα γίνεται από την τελευταία θύρα του συρμού.
Κατά τη μετακίνησή τους στις αποβάθρες και γενικότερα σε όλους τους χώρους των σταθμών
οι ποδηλατιστές :
 - πρέπει να κυκλοφορούν πεζοί.
 - μπορούν να κάνουν χρήση των ανελκυστήρων.
 - δεν επιτρέπεται όμως να χρησιμοποιούν τις κυλιόμενες κλίμακες των σταθμών.
Οι ποδηλατιστές οφείλουν να δίνουν προτεραιότητα στα άτομα με αναπηρίες, τους ηλικιωμένους και γενικά στα άτομα που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής (π.χ. έγκυες γυναίκες) και να μην παρεμποδίζουν την πρόσβασή τους στους σταθμούς και τους συρμούς.

Κατά τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα πλησίον των γραμμών, δεν επιτρέπεται η μεταφορά των ποδηλάτων λόγω της μεγάλης πυκνότητας των επιβατών στους συρμούς και τις αποβάθρες.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ και ΤΡΟΛΛΕΫ

Η μεταφορά ποδηλάτου επιτρέπεται στα λεωφορεία και τα τρόλλεϋ ΜΟΝΟΝ εφόσον αυτό είναι αναδιπλούμενο ΚΑΙ τοποθετημένο στην ειδική θήκη αποθήκευσής του (μέγιστων διαστάσεων 33 x 66 x 80εκατ. και δεν εξέχουν από αυτήν μηχανικά μέρη). Στην περίπτωση αυτή το μεταφερόμενο ποδήλατο αντιμετωπίζεται ως αποσκευή και ισχύουν τα αναφερόμενα για μη όχληση των υπολοίπων επιβατών και αποκλεισμό των διαδρόμων και εισόδων/εξόδων του οχήματος για λόγους ασφαλείας.

Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ

Στα λεωφορεία και τρόλλεϋ τα παιδικά καρότσια μεταφέρονται κλειστά. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό ή ο συνοδός τους προτιμά να μεταφέρει το παιδί μέσα σε αυτό,
επιτρέπεται η μεταφορά ενός ανοικτού παιδικού καροτσιού ανά όχημα και μόνο εφόσον ο οδηγός κρίνει ότι η πληρότητα του οχήματος το επιτρέπει.

Στην περίπτωση αυτή ο συνοδός υποχρεούται :
1. Να επιβιβαστεί / αποβιβαστεί από τη μεσαία (-ες) θύρα (-ες)
2. Να τοποθετήσει το καρότσι με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ενοχλεί τη διέλευση και κίνηση άλλων επιβατών εντός του οχήματος.
3. Να βρίσκεται πλησίον του καροτσιού, να το κρατά και γενικά να φροντίζει για την μη πρόκληση τραυματισμού ή όχλησης άλλων επιβατών.
4. Το παιδί να είναι δεμένο και το καρότσι να έχει φρένο.

Στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, το μετρό, το τραμ και τον προαστιακό δεν υπάρχουν περιορισμοί στη μεταφορά παιδικών καροτσιών.


Δ.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝΠροσθήκη λεζάνταςΕπιτρέπεται η μεταφορά μόνο μικρών κατοικίδιων ζώων μέσα σε ειδικά καλάθια, διαστάσεων μέχρι 70x40x50 εκατ. και η επιβίβαση σκύλων-οδηγών τυφλών.


 Απο τον  ΧΑΡΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΑΣΑ-ΟΣΥ-ΣΤΑΣΥ

ΠΗΓΗ : ΟΑΣΑ