Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022

Σ.Ε.Ο : Πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας στα αμαξοστάσια - Σεπτέμβριος 2022


Εθελοντική αιμοδοσία στα αμαξοστάσια Σεπτεμβρίου 2022 με έκτακτα μέτρα λόγω covid -19