Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021

Παρατάθηκαν οι κανονιστικοί όροι των ΣΣΕ σε ΟΣΥ, ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ και ΟΣΕ

Την παράταση της ισχύος κανονιστικών όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων προβλέπει το άρθρο 58 του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών.

Το άρθρο αυτό παρέχει παράταση της ισχύος των κανονιστικών όρων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για τους φορείς του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, των οποίων η τρίμηνη παράταση ισχύος έληξε.

Το άρθρο είναι το ακόλουθο.

Άρθρο 58: Παράταση ισχύος κανονιστικών όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων

Παρατείνεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 η ισχύς των κανονιστικών όρων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για τους Φορείς του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, και συγκεκριμένα τις Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ), τις Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΣΤΑΣΥ ΑΕ), τον Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ (ΟΑΣΑ ΑΕ), και τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, των οποίων η τρίμηνη παράταση ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1876/1990 (Α’ 27), έληξε από την 29η Φεβρουαρίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 2020 και στη συνέχεια παρατάθηκε μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 δυνάμει του δέκατου πέμπτου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α’104).

Πηγή