Τρίτη 5 Μαΐου 2020

Προαιρετική η τοποθέτηση διαχωριστικού προστασίας στα ταξί μεταξύ επιβατών και οδηγού
Επιτρέπεται, σε προαιρετική και προσωρινή βάση, η τοποθέτηση διαχωριστικού προστασίας σε Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα (ταξί) για την προστασία των επιβατών και του οδηγού έναντι του κορωνοϊού.


Σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη, «το διαχωριστικό θα τοποθετείται κατά τρόπο που θα διαχωρίζει τη σειρά καθισμάτων οδηγού – συνοδηγού από τους λοιπούς επιβαίνοντες στο όχημα, θα είναι διαφανές, άχρωμο, ασφαλώς στερεωμένο και δεν θα επηρεάζεται η ορατότητα των επιβαινόντων.

Σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται, με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή του Ε.Δ.Χ. οχήματος, η ασφάλεια και η άνεση των επιβατών».

Σημειώνεται ότι της απόφασης προηγήθηκε συνάντηση του υφυπουργού Μεταφορών με την ΠΟΕΙΑΤΑ και τον ΣΑΤΑ.

Πηγή