Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020

ΕΕΣΥΠ: Νέος πρόεδρος του ΟΑΣΑ ο πρώην πρύτανης του ΕΜΠ Ιωάννης Γκόλιας



O πρώην πρύτανης του ΕΜΠ, καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας, αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου, Μη Εκτελεστικού Μέλους, του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ)

Οι αλλαγές στις διοικήσεις των οργανισμών των αστικών συγκοινωνιών άρχισαν, αν και προτεραιότητα δεν δόθηκε ως αναμενόταν τουλάχιστον στις θυγατρικές ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, αλλά στη μητρική. Όπως ανακοίνωσε το Υπερταμείο, στο οποίο ανήκουν οι συγκοινωνιακοί φορείς της πρωτεύουσς, τη θέση του Προέδρου, Μη Εκτελεστικού Μέλους, του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) αναλαμβάνει ο πρώην πρύτανης του ΕΜΠ, καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας.


Σημειώνεται ότι στην πρόσφατη πέμπτη έκθεση μεταμνημονιακής εποπτείας αναφέρεται πως «η αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων των θυγατρικών του ΟΑΣΑ, που είναι αρμόδιες για τα λεωφορεία και το μετρό, αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες». Επισημαίνεται μάλιστα πως το Υπερταμείο «μέχρι σήμερα έχει επιλέξει και τοποθετήσει περίπου 65 μέλη διοικητικών συμβουλίων (εκτελεστικά και μη εκτελεστικά) στις επιχειρήσεις που ελέγχει μέσω ανοικτών, επαγγελματικών και διαφανών διαδικασιών».

Η εκλογή του νέου προέδρου του ΟΑΣΑ αποφασίστηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), μοναδικού μετόχου του ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 του ν.4389/2016. Η εκλογή του στόχο έχει την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του Οργανισμού με επίκεντρο τον εκσυγχρονισμό στη βάση των μεταβολών κινητικότητας των επιβατών στην πόλη της Αθήνας, αλλά και τις σύγχρονες ευρωπαϊκές πολιτικές για τις συγκοινωνίες.

Βιώσιμη κινητικότητα και εκσυγχρονισμός των αστικών συγκοινωνιών οι στόχοι του ΟΑΣΑ

Ειδικότερα, στους στόχους του ΟΑΣΑ είναι η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, υιοθετώντας μια επιβατοκεντρική προσέγγιση με έμπρακτο σεβασμό προς τον πολίτη-επιβάτη, μέσα και από την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τον εκσυγχρονισμό του στόλου και των υποδομών, καθώς επίσης και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των θυγατρικών εταιρειών (ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ) στο πλαίσιο και της ομιλοποίησης.

Η επόμενη ημέρα για τον Όμιλο είναι να καταστούν οι αστικές συγκοινωνίες ένας αξιόπιστος τρόπος μετακίνησης έναντι των αυτοκινήτων, καθώς το σύστημα των αστικών συγκοινωνιών είναι βασική συνιστώσα για τον περιορισμό της κυκλοφοριακής συμφόρησης, αλλά και εν γένει, της βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις αστικές μετακινήσεις.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του νέου προέδρου του ΟΑΣΑ

Ο Ιωάννης Γκόλιας είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό τίτλο σπουδών στις μεταφορές από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Από το 1991 είναι καθηγητής στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., ενώ από το 2002 είναι Διευθυντής Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής του ΕΜΠ.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. και Μέλος της Επιτροπής για την αξιολόγηση Σχολών Πολιτικών Μηχανικών της Κροατίας, ενώ μεταξύ 2014-2019 διετέλεσε Πρύτανης του Ε.Μ.Π.. Επίσης έχει διατελέσει Πρόεδρος του Συλλ
όγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Μεταφορών, καθώς επίσης και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας, του Δ.Σ. της Εταιρείας Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων και Αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων. Το 2015 διετέλεσε Υπηρεσιακός Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες συγκοινωνιακές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Μεταφορές. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 250 άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει λάβει περισσότερες από 4900 αναφορές. Διετέλεσε και είναι μέλος σε σειρά επιστημονικών επιτροπών της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.