Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019

ΟΣΥ: «Φουσκώνουν» πρόστιμα της ΑΑΔΕ προς την εταιρεία λόγω … καθυστέρησης πληρωμήςΠρόστιμα ύψους περίπου 500 χιλ. ευρώ κλήθηκε να πληρώσει η ΟΣΥ μέσα στο 2018 μετά από ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τα έτη 2012 και 2013.  Τα πρόστιμα, σύμφωνα με την επιστολή της ΑΑΔΕ, θα μπορούσαν να μειωθεί μέχρι και 60% αν πληρωθούν μέσα σε 30 ημέρες.


Ωστόσο μέχρι τον Ιούλιο του 2019 η πληρωμή των προστίμων δεν έγινε με αποτέλεσμα τα πρόστιμα να παίρνουν προσαυξήσεις και η εταιρεία να κινδυνεύει με κατάρρευση.

Σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά έγγραφα που έχει στην κατοχή του το movenews.gr πραγματοποιήθηκαν δύο έλεγχοι στους ισολογισμούς που είχε καταθέσει η εταιρεία.

Ο πρώτος έλεγχος αφορούσε την χρήση 2013 όπου διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία δεν υπέβαλε δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων με συνέπεια να μην έχουν δηλωθεί φόροι συνολικού ποσού 136.736,32 ευρώ. Οι φόροι αυτοί αντιστοιχούν σε φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών που δεν παρακρατήθηκε επί αμοιβών  που δόθηκαν σε εργαζόμενου για βρεφονηπιακούς σταθμούς σε χρηματική αξία.

Παράλληλα η εταιρεία για την ίδια χρήση δεν υπέβαλε δηλώσεις απόδοσης τελών χαρτοσήμου επί αμοιβών που δόθηκαν ως προκαταβολές σε υπαλλήλους της εταιρείας και δεν συμψηφίστηκαν εφ΄ άπαξ με το μισθό, με συνέπεια να μην έχουν δηλωθεί, τέλη χαρτοσήμου συνολικού ύψους 69.069,65 ευρώ.

Στο τέλος του εγγράφου της ΑΑΔΕ καλούσε την διοίκηση της ΟΣΥ εντός 20 ημερών να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις της για το πρόστιμο.

Πηγή