Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2019

Σ.Ε.Ο : Πρόγραμμα Εθελοντικής Αιμοδοσίας - Σεπτέμβριος 2019



Οργανωμένη Εθελοντική Αιμοδοσία του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ στα αμαξοστάσια - Σεπτέμβριος 2019