Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019

Ανακοίνωση της ΟΣΥ για την καταβολή δαπανών για βρεφονηπιακούς σταθμούς, λογοθεραπείες κτλ. στους δικαιούχους εργαζόμενουςΜε μία νέα ανακοίνωση, παρόμοια με αυτήν του Οκτωβρίου του 2018, η διοίκηση της ΟΣΥ ενημερώνει τους εργαζόμενους ότι από σήμερα Δευτέρα 26 Αυγούστου θα ξεκινήσει εκ νέου η διαδικασία για την καταβολή δαπανών για βρεφονηπιακούς σταθμούς, λογοθεραπείες κτλ. στους δικαιούχους εργαζόμενους.


Όπως και παλιότερα (από το 2016), έτσι και τώρα, το προεδρείο του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, είναι αυτό που για μία ακόμη φορά, μερίμνησε ώστε να εφαρμοστούν άρθρα της ΣΣΕ που αφορούν τις μη μισθολογικές παροχές, καθώς και η πρώην (κ. Αναγνωστόπουλου) αλλά και η νυν (κ. Γλυκού) διοίκηση της ΟΣΥ δεν εφάρμοζε, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να πληρώνουν από την τσέπη τους, τους παιδικούς σταθμούς, λογοθεραπείες κτλ. και κατόπιν ενεργειών του Συνδικάτου να καταβάλλονται με αρκετή καθυστέρηση.

Τον Σεπτέμβριο του 2016 το προεδρείο του Συνδικάτου χρειάστηκε να αποστείλει εξώδικο στην ΟΣΥ για να καταβληθούν στους εργαζόμενους οι δαπάνες για παιδικούς σταθμούς, λογοθεραπείες κτλ.  ενώ τον Σεπτέμβριο του 2018 το προεδρείο του Συνδικάτου διεκδίκησε τις μη μισθολογικές παροχές της ΣΣΕ μέσω του Υπ. Εργασίας (τριμερή) όπου δικαιώθηκε, καταβάλλοντας τότε η ΟΣΥ τις παροχές αυτές έως το τέλος του 2018. 

Κατόπιν, προεκλογικά, τον Ιούνιο του 2019 υπογράφηκε νέα ΣΣΕ αλλά δεν εγκρίθηκε ποτέ από τον υπ. οικονομικών της προηγούμενης Κυβέρνησης, με αποτέλεσμα την μη υλοποίησή της από την διοίκηση της ΟΣΥ και το προεδρείο του Συνδικάτου να συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις πλέον με την νέα Κυβέρνηση. 

Αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που συνεχίζονται μέχρι την υλοποίηση της ΣΣΕ είναι και η παρακάτω ανακοίνωση της ΟΣΥ για την καταβολή των δαπανών σε λογοθεραπείες. παιδικούς σταθμού κτλ.