Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019

Το ηλεκτρονικό εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες "ανεβαίνει" Θεσσαλονίκη


Μία από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης θα αποτελέσει η εγκατάσταση του Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΟΣΕΘ), έργο, προϋπολογισμού 39 εκατ. ευρώ.

Το έργο, του οποίου η υλοποίηση, που αφορά, αρχικά, στον στόλο των περισσότερων από 600 λεωφορείων του ΟΑΣΘ, θα επεκταθεί στο μετρό Θεσσαλονίκης, προβλέπει τη δημιουργία ενιαίου αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου για την αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων από πολλαπλά κανάλια πώλησης (αυτόματοι πωλητές εξωτερικού χώρου και εντός οχήματος, Internet, mobile applications, εκδοτήρια εισιτηρίων).

Επίσης, με στόχο το ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΑΣΘ θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής οργάνωσης και λειτουργίας του ομίλου, όπως κι ένα σύγχρονο σύστημα τηλεματικής για την ενημέρωση των επιβατών για τα δρομολόγια, σε πραγματικό χρόνο, από πολλαπλά κανάλια πληροφόρησης, όπως Internet, mobile applications και έξυπνες στάσεις.

Σημαντική η συμβολή στην καταπολέμηση της εισιτηριοδιαφυγής

Το έργο, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της εισιτηριοδιαφυγής, όπως, εξάλλου, συνέβη με το ενιαίο αυτόματο σύστημα συλλογής κομίστρου στον ΟΑΣΑ. Στις αστικές δηλαδή, συγκοινωνίες της Αττικής, κατά το πρώτο πεντάμηνο της χρονιάς, ο μέσος όρος αύξησης των εσόδων, εξαιρουμένου του Απριλίου, διαμορφώθηκε σε περίπου 18%. Ακόμη σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η αύξηση των εσόδων ανήλθε 20% και 22%, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, αντίστοιχα.

Βάσει παλαιότερης ανάλυσης, στο ΟΑΣΘ τοποθετούνται στα 17-20 εκατ. ευρώ, ετησίως, τα έσοδα που χάνονται λόγω εισιτηριοδιαφυγής. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, το ηλεκτρονικό εισιτήριο συμβάλει στην αύξηση της επιβατικής κίνησης από 6%-20%, ποσοστό που θα μπορούσε να αγγίξει το 40%, αλλά και στην αύξηση των εσόδων έως και 12,6%, στην μείωση της εισιτηριοδιαφυγής στο 3%, στην μείωση χρόνου αναμονής κατά 40%, στο διπλασιασμό των εξυπηρετούμενων επιβατών στον ίδιο χρόνο σε σχέση με το κοινό εισιτήριο και στην μείωση του χρόνου ταξιδιού μέχρι 10%.

Σύμφωνα με την αναθέτουσα αρχή Κοινωνία της Πληροφορίας, η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα στις 8 Αυγούστου.


ΠΗΓΗ