Τρίτη 2 Ιουλίου 2019

Το Ε.Κ.Α καταγγέλλει το πολιτικό παιχνίδι που παίζεται εις βάρος των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες της Ο.ΣΥ Α.ΕΤο Εργατικό Κέντρο Αθηνών με Δελτίο Τύπου καταγγέλλει το πολιτικό παιχνίδι που παίζεται εις βάρος των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες της Ο. ΣΥ Α.Ε