Σάββατο 20 Απριλίου 2019

Επαναλειτουργούν οι λεωφορειολωρίδες – Έλεγχοι της τροχαίας και συντήρηση των συστημάτων καταγραφής παραβάσεων


Ένα μέτρο που έχει ατονήσει τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να επαναφέρει ο ΟΑΣΑ με στόχο να μειωθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης των δρομολογίων των λεωφορείων και των τρόλεϊ, μειώνοντας  το κόστος και εξοικονομώντας οχήματα για περισσότερα δρομολόγια ανά βάρδια.


Οι λεωφορειολωρίδες που είχαν  κατασκευαστεί και είχαν ξεκινήσει να λειτουργούν σε λεωφόρους με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση τα τελευταία χρόνια δεν αστυνομεύονται ενώ σε πολλές από αυτές δεν είναι σε λειτουργία οι φωτογραφικές μηχανές. Η μειωμένη κίνηση μετά την οικονομική  κρίση είχε οδηγήσει στην χρήση των λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων από όλα τα οχήματα.

Ωστόσο το γεγονός ότι η κίνηση έχει επιστρέψει για τα καλά στους Αθηναϊκούς δρόμους αλλά και η μείωση του στόλου των λεωφορείων έχει κάνει επιτακτική την ανάγκη για επαναλειτουργία του μέτρου.

Στο πλαίσιο αυτό θα βοηθήσει σημαντικά η πρόσφατη σύμβαση μεταξύ ΟΑΣΑ και Ελληνικής Αστυνομίας που αφορά στην δωρεάν μετακίνηση των ένστολων με την παράλληλη αστυνόμευση του μετρό και των λεωφορειολωρίδων από την αστυνομία και την Τροχαία.

Παράλληλα ο ΟΑΣΑ προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης για την ανάθεση «Συντήρησης συστημάτων καταγραφής  παραβάσεων σε Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων» με την εταιρείας EUROSPEC ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Η ως άνω ανάθεση η ισχύς της οποίας άρχισε από τις 12 Απριλίου 2019 και θα έχει χρονική διάρκεια ένα (1) έτος.

Η περιοδικότητα του ελέγχου και συντήρησης των συστημάτων καταγραφής παραβάσεων, καθώς και τα τεμάχια που θα εξεταστούν, αναλύονται ως εξής:


Ο έλεγχος και συντήρηση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής εργασίες:

1.Αναλυτική έκθεση/report με φωτογραφίες της αυτοψίας από κάθε σημείο ανά έξη μήνες

2.Οπτικό έλεγχο του εσωτερικού της εγκατάστασης του στύλου/καμπίνας αλλά και του εξωτερικού πίνακα ρευματοδότησης (πίλλαρ)

3.Έλεγχο της τροφοδοσίας του στύλου

4.Έλεγχο των αισθητήρων και των καλωδιώσεων εντός πεζοδρομίων

5.Έπαναρρύθμιση της καμπίνας εάν απαιτείται

6.Βαθμονόμηση του στύλου καμπίνας

7.Ρύθμιση του στύλου εάν απαιτείται

8.Καθαρισμό της καμπίνας/στύλου

9.Συντήρηση και καθαρισμό του ειδικού μηχανισμού του στύλου

10.Αναφορά της κατάστασης των κεντρικών ηλεκτρικών συστημάτων τροφοδοσίας των στύλων (πίλλαρ) καθώς και των φωτογραφικών συσκευών που χρησιμοποιεί η Τροχαία Αττικής.

11.Συντήρηση, έλεγχο των φωτογραφικών συστημάτων

12.Συντήρηση, έλεγχο των εικονικών συστημάτων (Dummy Flash)

13.Αναφορά προληπτικών, διορθωτικών κινήσεων

Για την διεξαγωγή των ανωτέρω εργασιών, όσον αφορά το φωτογραφικό σύστημα καταγραφής παραβάσεων και το Dummy Unit, θα παραλαμβάνονται  με φροντίδα του Αναδόχου, θα συντηρούνται στα εργαστήριά του και θα  επανατοποθετούνται στα σημεία  εγκατάστασής τους. Η συντήρηση των στύλων θαλάμων θα γίνεται στα σημεία εγκατάστασής τους.

Μετά το πέρας της συντήρησης θα επικολλάται ειδική ετικέτα συντήρησης  στις συσκευές καθώς και στους στύλους –θαλάμους υποδοχής των συστημάτων και θα δίνεται πιστοποιητικό συντήρησης.

Η συνολική αμοιβή των ανατιθεμένων εργασιών στο  σύνολο  του έργου ορίζεται σε  8.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το 2016 διενεργήθηκαν 2.592 μεταφορές παράνομα σταθμευμένων οχημάτων και αφαιρέθηκαν πινακίδες ή βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 776 οχήματα.

Αντίστοιχα για παραβίαση της απαγόρευσης χρήσης των λεωφορειολωρίδων, το 2016, βεβαιώθηκαν 2.929 παραβάσεις και για παράνομη στάθμευση σ’ αυτές 1.725 παραβάσεις.

Οι λωρίδες κίνησης των αστικών συγκοινωνιών, στην Αττική μετρούν 52,3 χιλιόμετρα παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες ακόμα και για τριπλασιασμό του μήκους τους. Οι παραβάσεις είναι πολύ συχνές στις λωρίδες παράλληλης ροής, ενώ είναι σπάνιες σε όσες είναι αντίθετης ροής, οι οποίες όμως αποτελούν μόνο ένα μικρό τμήμα του δικτύου του ΟΑΣΑ.


ΠΗΓΗ