Σάββατο 13 Απριλίου 2019

Φυλάκιση ενός έτους σε εργοδότες σε περίπτωση παρεμπόδισης ελέγχων του ΣΕΠΕ


Με χρηματική ποινή των 900 ευρώ ή με ένα χρόνο τουλάχιστον φυλακή θα τιμωρούνται όσοι εργοδότες παρεμποδίζουν τους ελέγχους του ΣΕΠΕ.


Ειδικότερα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας αναφέρει ότι "Εργοδότης, διευθυντής επιχείρησης, εκπρόσωπος ή οποιοσδήποτε τρίτος παρεμποδίζει την είσοδο σε υπάλληλο του ΣΕΠΕ ή του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που διενεργεί ή συμμετέχει σε έλεγχο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας σε χώρους εργασίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή παρεμποδίζει ή διακόπτει με οποιοδήποτε τρόπο τη διενέργεια του ελέγχου ή αρνείται να παράσχει στοιχεία και πληροφορίες ή παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές».


ΠΗΓΗ