Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

Έσοδα 42 εκατ. ευρώ για Αττικό Μετρό και ΣΤΑΣΥ από τις διαφημίσεις τα επόμενα 6 χρόνια


Σε διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου στον οποίο θα παραχωρηθεί έναντι ανταλλάγματος/μισθώματος το δικαίωμα διαφήμισης στους χώρους και στα διαθέσιμα μέσα του μετρό, του τραμ και του ΗΣΑΠ, για έξι χρόνια, προχωρούν από κοινού η Αττικό Μετρό και η ΣΤΑΣΥ.


Σύμφωνα με την προκήρυξη το  μίσθωμα για το πρώτο έτος ορίζεται σε 4 εκατ. ευρώ , για το δεύτερο έτος σε 6 εκατ. ευρώ και για τα υπόλοιπα τέσσερα έτη σε 8 εκατ. ευρώ.

Κριτήριο θα είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά  από οικονομικής άποψης βάση ποιότητας – τιμής ενώ δεν θα πρέπει να υπολείπεται από τα παραπάνω ποσά που έχουν τεθεί στην προκήρυξη ως τομή βάσης

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μετά από μονομερή απόφαση της Αττικό Μετρό μέχρι την συμπλήρωση των τριών ετών μετά τη λήξη της 6ετίας με τους ίδιους όρους της σχετικής σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν την τεχνική και οικονομικής τους προσφορά έως τις 3 Μαΐου 2019

Στα διαθέσιμα προς αξιοποίηση μέσα με βάση το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού περιλαμβάνονται:

Υπάρχοντα διαφημιστικά πλαίσια (πανέλλα)

Συρμοί μετρό, τραμ, ηλεκτρικού σε ημερήσια λειτουργία

Νέα διαφημιστικά πλαίσια που θα είναι ακριβώς ίσα με όσα υπάρχουν ήδη

Διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων εντός των σταθμών

Δύο σκάλες ανά σταθμό

Δίκτυο Wi – Fi

Δίκτυο τηλεοράσεων που θα αναπτύξει ο προσφέρων

Την ίδια στιγμή η Αττικό Μετρό προχωρά σε διαγωνισμούς για την εκμίσθωση καταστημάτων στους σταθμούς του δικτύου.

Ειδικότερα ο πρώτος διαγωνισμός της Αττικό Μετρό αφορά την εκμίσθωση 13 καταστημάτων στους σταθμούς Συγγρού – Φιξ και Άγιος Αντώνιος του Μετρό.

Συγκεκριμένα, στο σταθμό Συγγρού – Φιξ διατίθενται 7 καταστήματα, τα 6 στο επίπεδο -1 του πάρκινγκ και το 1 στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων του σταθμού μεγέθους από 25 τ.μ. έως και 52,85 τ.μ.  Στο σταθμό Άγιος Αντώνιος διατίθενται 6 καταστήματα μεγέθους από 20,60 τ.μ. έως 111,87 τ.μ.
Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 15η Απριλίου.


ΠΗΓΗ