Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019

ΟΣΥ : Κλήσεις σε απολογία σε οδηγούς για την μη εφαρμογή του μέτρου της εισόδου από την πρώτη πόρτα στα λεωφορείαΚλήσεις σε απολογία σε οδηγούς στην ΟΣΥ για την μη εφαρμογή του μέτρου της εισόδου από την πρώτη πόρτα στα λεωφορεία, ενώ παράλληλα η οδηγία προς τους οδηγούς έρχεται σε αντίθεση με τον Κ.Ο.Κ την ορθολογική οδήγηση με βάση το Π.Ε.Ι και τον Γ.Κ.Π της εταιρίας, το μέτρο δεν είναι εφικτό να εφαρμοστεί.

Κλήσεις σε απολογία έχουν δεχτεί εργαζόμενοι οδηγοί στην ΟΣΥ από καταγγελίες επιβατών διότι δεν εφάρμοσαν το μέτρο της επιβίβασης από την πρώτη πόρτα στα λεωφορεία κατά την βάρδιά τους. Η ΟΣΥ παρόλο που γνωρίζει τις συνθήκες που επικρατούν στις στάσεις των λεωφορείων και παρά την έλλειψη υποδομών, καλεί σε απολογία τους εργαζόμενους πιέζοντας με αυτόν τον τρόπο τους οδηγούς να εφαρμόσουν τα ανεφάρμοστα, άσχετα εάν η ίδια δεν έχει εφαρμόσει την οδηγία που την αφορά, αφού δεν έχει μεταφέρει το πρώτο επικυρωτικό πλησίον της πρώτης θύρας του οχήματος.

Η λάθος οδηγία από τον ΟΑΣΑ

Η οδηγία προς τους οδηγούς στο σημείο που αναφέρεται στη προσέγγιση του οχήματος επί της στάσης είναι λάθος, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τον Κ.Ο.Κ την ορθολογική οδήγηση με βάση το Π.Ε.Ι και τον Γ.Κ.Π της εταιρίας, αφού ωμά παραβιάζει σχετικά άρθρα τους, που έχουν να κάνουν με την προσέγγιση του οχήματος στις στάσεις και την ασφάλεια του επιβατικού κοινού κατά την επιβίβαση/αποβίβαση τους. Σύμφωνα με την οδηγία « … το προσωπικό κίνησης (οι οδηγοί) οφείλει να προσεγγίζει τις στάσεις με τέτοιο τρόπο όπου η εμπρόσθια θύρα του οχήματος θα είναι στο σημείο όπου αναμένουν οι επιβάτες …» με λίγα λόγια επιβάλει στον οδηγό να του καθορίσει ο επιβάτης το σημείο που θα σταθμεύσει το λεωφορείο, (αφού του λέει η εμπρόσθια θύρα να είναι στο σημείο που αναμένει αυτός) και όχι να καθορίσει ο οδηγός που είναι ο καθ' ύλην αρμόδιος και υπεύθυνος για την επιβίβαση/αποβίβαση επιβατών σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ την ορθολογική οδήγηση με βάση το Π.Ε.Ι και τον Γ.Κ.Π της εταιρίας.

Τι λέει το Π.Ε.Ι, ο Κ.Ο.Κ και ο Γ.Κ.Π της εταιρίας

α) σύμφωνα με το Π.Ε.Ι (ορθολογική οδήγηση παρ. 2.6.1) οι οδηγοί οφείλουν πρωτίστως να μεριμνούν για την ασφάλεια των επιβατών, τόσο κατά την διάρκεια της οδήγησης όσο και κατά την επιβίβαση/αποβίβαση τους, επίσης, πρέπει να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα όλων των ατόμων (ΑμεΑ, έγκυες γυναίκες, μητέρες με καροτσάκια κτλ.) και συνεχίζει ότι το μέγεθος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λεωφορείων, αλλά και η χρήση ειδικών υποδομών, επιβάλλουν την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων και τεχνικής οδήγησης σε σχέση με τους υπόλοιπους οδηγούς στην παρ. 2.6.7 – αναφέρει ότι ο οδηγός, έχει την ηθική υποχρέωση να διασφαλίσει το δικαίωμα όλων στην μετακίνηση, άλλωστε αυτός είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. 

β) σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ άρθρο 25 παρ. 3 - «Για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών οι οδηγοί των οχημάτων δημόσιων συγκοινωνιών υπoχρεoύνται να πλησιάζoυν, κατά τo δυνατόν, τo άκρο τoυ oδoστρώματoς, η παράβαση δε αυτού επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 100€ »!

γ) σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π το άρθρο 27 παρ. 6,7,9,14,32 αναφέρεται ότι στα καθήκοντα του οδηγού είναι να τηρεί τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ, να παραλαμβάνει από τις στάσεις το επιβατικό κοινό, να φροντίζει για την κανονική και ασφαλή οδήγηση του λεωφορείου, να επιβιβάζει/αποβιβάζει το επιβατικό κοινό σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ και σύμφωνα με τις διαμορφωμένες συνθήκες. 

Τα παραπάνω και πολλά άλλα, που οι επαγγελματίες οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να τα γνωρίζουν και να τα εφαρμόζουν, τα αναιρεί μία απόφαση από τον ΟΑΣΑ αφού δεν επιτρέπει στον οδηγό να κρίνει αυτός ανάλογα με τις διαμορφωμένες συνθήκες πως θα προσεγγίσει το όχημα στις στάσεις, αλλά να το καθορίσει ο επιβάτης αφού η οδηγία δεν κάνει καμία εξαίρεση!

Ή να το πούμε αλλιώς, άλλος θα καθορίζει πως θα σταθμεύει το όχημα στη στάση και άλλος θα τρέχει στα δικαστήρια σε τυχών τραυματισμούς επιβατών ! 

Τέλος αναρωτιούνται οι οδηγοί, πως είναι δυνατόν οι επιβάτες να παρεμβαίνουν στον ρόλο του οδηγού κατά την οδήγηση και με ποιο δικαίωμα ... ενώ παράλληλα ο ΟΑΣΑ δεν μπαίνει καν στον κόπο να «φιλτράρει» καταγγελίες που πολλές φορές είναι συκοφαντικές και προσβάλλουν το προσωπικό που βρίσκεται στην κίνηση.

Στις παρακάτω εικόνες δείχνουμε ενδεικτικά μερικές στάσεις, σε ποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο της επιβίβασης από την πρώτη πόρτα:

Εάν η εμπρόσθια θύρα πάει στο σημείο που αναμένουν οι επιβάτες το λεωφορείο θα κλείσει τη διάβαση πεζών
Εάν η εμπρόσθια θύρα πάει στο σημείο που αναμένουν οι επιβάτες το λεωφορείο θα κλείσει τη διασταύρωση και οι επιβάτες από τις υπόλοιπες πόρτες θα κατέβουν στο οδόστρωμα, δεν συζητάμε για επιβίβαση ΑμεΑ
Εάν η εμπρόσθια θύρα πάει στο σημείο που αναμένουν οι επιβάτες το λεωφορείο θα κλείσει τη διάβαση πεζών
Εάν η εμπρόσθια θύρα πάει στο σημείο που αναμένουν οι επιβάτες, οι υπόλοιπες θύρες θα ανοίξουν στα κάγκελα, πώς θα γίνει η αποβίβαση ενός παιδικού καροτσιού η αναπηρικό αμαξίδιο ;

Εάν η εμπρόσθια θύρα πάει στο σημείο που αναμένουν οι επιβάτες το λεωφορείο θα κλείσει τη διασταύρωση και οι επιβάτες θα πρέπει να κατέβουν στο οδόστρωμα 

Εάν η εμπρόσθια θύρα πάει στο σημείο που αναμένουν οι επιβάτες το λεωφορείο θα κλείσει τη διασταύρωση και οι επιβάτες θα πρέπει να κατέβουν στο οδόστρωμα
Εδώ που θα κατέβουν οι επιβάτες από τις πίσω πόρτες αν η πρώτη θύρα βρίσκεται στους επιβάτες ;

Εδώ που θα κατέβουν οι επιβάτες από τις πίσω πόρτες αν η πρώτη θύρα βρίσκεται στους επιβάτες ; Θα πηδάνε πάνω απ΄ τα κάγκελα;
Ποιόν να προτιμήσει ; κάποιος θα του κάνει αναφορά ότι δεν εφάρμοσε το μέτρο ! Η αποβίβαση που θα γίνει ;
Επιβίβαση από την πρώτη θύρα ;  Σε ποιο σημείο να βάλω την πρώτη πόρτα ; Το ξύλο ποιος θα το φάει ; πόση ώρα δίνει για Βάρκιζα είπαμε ; 35 λεπτά ;