Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

Στα ΚΤΕΛ Αττικής εκχωρούνται 39 δρομολόγια του ΟΑΣΑ – Από το καλοκαίρι η εφαρμογήΤης Μαρίας Μόσχου
Συνολικά 39 δρομολόγια που εκτελεί μέχρι σήμερα ο ΟΑΣΑ εκχωρούνται στα ΚΤΕΛ Αττικής.


Η σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε από τον υπουργό Υποδομών Χ.  Σπίρτζη στη Διαύγεια έχει τίτλο  «Έγκριση δρομολογίων για την εκτέλεση τακτικών επιβατικών μεταφορών από τον συγκοινωνιακό φορέα µε την επωνυμία ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε στην περιοχή αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., µε την υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του καθοριζόμενου συγκοινωνιακού έργου μεταξύ του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και του ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε.»

Με την συγκεκριμένη απόφαση εγκρίνονται τα δρομολόγια του νέου δικτύου τακτικών επιβατικών µεταφορών τα οποία θα ανατεθούν από τον ΟΑΣΑ στα ΚΤΕΛ  µε την υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του καθοριζόμενου συγκοινωνιακού έργου, ως εξής:

Τοµέας Ραφήνας-Μαραθώνα

Στ.Νοµισµατοκοπείο – Ραφήνα

Στ.Νοµισµατοκοπείο – Ν. Μάκρη

Στ.Νοµισµατοκοπείο – Μαραθώνας

Στ.Νοµισµατοκοπείο – Γραµµατικό

Στ.Νοµισµατοκοπείο – Κάτω Σούλι

Στ.Νοµισµατοκοπείο – Αγ. Μαρίνα

Στ.Νοµισµατοκοπείο – Σχοινιάς

Τοµέας Μεσογείων

Στ.Νοµισµατοκοπείο – Μαρκόπουλο

Στ.Νοµισµατοκοπείο – Κορωπί- Μαρκόπουλο- Καλύβια- Κερατέα- Λαύριο

Στ.Νοµισµατοκοπείο- Κερατέα

Στ.Κορωπί-Μαρκόπουλο-Καλύβια-Ανάβυσσος-Π.Φώκαια

Λαύριο – Σούνιο

Μαρκόπουλο – Βραυρώνα

Κερατέα – Κ. Θάλασσα

Αεροδρόµιο – Στ.Κορωπί – Μαρκόπουλο -Πόρτο Ράφτη-Αυλάκι

Αεροδρόµιο-Ραφήνα

Βόρειος Τοµέας

Στ.Κηφισιά– Άγ.Απόστολοι

Στ.Κηφισιά–Σκάλα Ωρωπού

Στ.Κηφισιά–Καπανδρίτι-Βαρνάβας

Στ.Κηφισιά–Καπανδρίτι

Στ.Κηφισιά–Σκάλα Ωρωπού-∆ήλεσι

Στ.Κηφισιά– Σκάλα Ωρωπού -Συκάµινο

Στ.Κηφισιά– Σκάλα Ωρωπού -Χαλκούτσι

Στ.Κάτω Πατήσια– Άγ.Απόστολοι

Στ.Κάτω Πατήσια–Σκάλα Ωρωπού

Στ.Κάτω Πατήσια–Καπανδρίτι-Βαρνάβας

Στ.Κάτω Πατήσια–Καπανδρίτι

Στ.Κάτω Πατήσια– Σκάλα Ωρωπού -∆ήλεσι

Στ.Κάτω Πατήσια– Σκάλα Ωρωπού -Συκάµινο

Στ.Κάτω Πατήσια– Σκάλα Ωρωπού -Χαλκούτσι

∆υτικός Τοµέας

Στ.Ελαιώνας-Μέγαρα

Στ.Ελαιώνας-Βίλια-Ερυθρές

Βίλια-Πόρτο Γερµενό

Μέγαρα-Πάχη

Μέγαρα-Αλεποχώρι

Μέγαρα-Κινέτα

Νότιος Τοµέας

Στ.Συγγρού-Φιξ-Ανάβυσσος-Π.Φώκαια

Στ.Συγγρού-Φιξ-Σούνιο

Σούνιο-Λαύριο

Με την απόφαση καθορίζεται και το εύρος συχνοτήτων ή ο αριθμός ελάχιστων ημερήσιων δρομολογίων (χειμερινής / θερινής περιόδου) έκαστης γραμμής.

Παράλληλα  ανατίθεται στον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. η κατάρτιση και υπογραφή εντός δέκα πέντε (15) ημερών, µε τον συγκοινωνιακό φορέα ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε σύμβασης εκτέλεσης των ανωτέρω δρομολογίων ενώ οι απαιτούμενες προσαρμογές κατά το περιεχόμενο της Μελέτης του ΟΑΣΑ για την «Αναδιάρθρωση Αφετηριών και ∆ικτύου Γραμμών ΚΤΕΛ Ν. Αττικής» θα υλοποιηθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Με τη σύμβαση θα καθοριστούν, μεταξύ άλλων, οι όροι εκτέλεσης του καθοριζόμενου µε την παρούσα απόφαση συγκοινωνιακού έργου, οι υποχρεώσεις του συγκοινωνιακού φορέα ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε, οι όροι παρακολούθησης τήρησης του εκτελούμενου συγκοινωνιακού έργου καθώς και το εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση.

Η απόφαση για το ποια δρομολόγια θα εκχωρηθούν στα ΚΤΕΛ στηρίχθηκε στη μελέτη µε θέμα: «Αναδιάρθρωση αφετηριών και ∆ικτύου Γραμμών ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ»  που εκπόνησε ο ΟΑΣΑ Α.Ε. στο πλαίσιο διαμόρφωσης νέας πολιτικής µε στόχο την αναδιάρθρωση του συγκοινωνιακού δικτύου του ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε., την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητάς του µε το δίκτυο αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή αρμοδιότητάς του, την αποφόρτιση των κύριων οδικών αξόνων που διέρχονται από το κέντρο της Αθήνας, όπου θα χρησιμοποιηθούν για την μετεγκατάσταση των αφετηριών των γραμμών του ΚΤΕΛ Ν. Αττικής οι θέσεις: Σταθμός Ελαιώνας (επί της οδού Μαρκόνι): Γραμμές δυτικού τομέα, Σταθμός Νομισματοκοπείο (εντός του σταθμού μετεπιβίβασης λεωφορείων): Γραμμές ανατολικού τομέα και Γραμμές νότιου τομέα (μεσογειακά), Σταθμός Κορωπί (έμπροσθεν του σταθμού): Τοπικές Γραμμές νότιου τομέα, Σταθμός Κηφισιά (επί της οδού Γρ. Λαμπράκη) /Σταθμός Κάτω Πατήσια (επί της οδού Στρ. Καλλάρη): Γραμμές βόρειου τομέα και Σταθμός Συγγρού-Φιξ (εντός του σταθμού μετεπιβίβασης λεωφορείων): Γραμμές νότιου τομέα (παραλιακά).