Κυριακή 24 Μαρτίου 2019

«Βραχνάς» η έλλειψη οδηγών στην Ευρώπη. Το 1/5 των θέσεων είναι κενό, σύμφωνα με έρευνα της IRUΟ ευρωπαϊκός κλάδος οδικών μεταφορών αντιμετωπίζει έντονη έλλειψη από επαγγελματίες οδηγούς εδώ και αρκετές δεκαετίες, σύμφωνα με νεότερη έκθεση της Διεθνούς Ένωσης Οδικών Μεταφορών (IRU).


Της Βάσως Βεγιάζη

Η έρευνα, που διενεργήθηκε το διάστημα Οκτώβριος 2018 – Ιανουάριος 2019, κατέδειξε ότι η έλλειψη οδηγών στον κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών ανέρχεται στο 21% και στον κλάδο των λεωφορείων και των πούλμαν στο 19%.

Το πρόβλημα με το πέρασμα των ετών μεγενθύνεται, με το έλλειμμα και στους δύο κλάδους να φτάνει στο 40%, καθώς η ζήτηση θα αυξηθεί εντός του 2019.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2015, συνολικά 3,2 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη εργάζονταν ως οδηγοί φορτηγών, με τον αριθμό αυτό να φθίνει κατά 300.000 σε σχέση με το 2008.


Η επικρατούσα κατάσταση

Για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του προβλήματος, η IRU δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα από την επικρατούσα κατάσταση σε μερικές χώρες:

-Ο μέσος όρος ηλικίας ο τομέας των μεταφορών της Γερμανίας υπερβαίνει τα 47 έτη. Περίπου το 40% οδηγών φορτηγού και το 55% των οδηγών λεωφορείου αναμένεται να συνταξιοδοτούνται έως το 2027, δημιουργώντας ένα έλλειμμα περίπου 185.000 οδηγών.

-Στο Βέλγιο, το 19% του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων εργασίας για οδηγούς λεωφορείων παραμένει κενό από τον Δεκέμβριο 2018. Οι εγχώριοι operators λεωφορείων εκτιμούν ότι η βιομηχανία έχει ανάγκη για προσλήψεις άνω του 28%, σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα.

-Στο Ην. Βασίλειο, η έλλειψη εκτιμάται ότι αυξάνεται κατά 50 οδηγούς ημερησίως.

-Το 2018, οι μεταφορικές εταιρείες στη Ρουμανία αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες στην κάλυψη των θέσεων οδηγού, καθώς η έλλειψη ανήλθε στο 37%. Όταν ρωτήθηκαν για το 2019, ανέφεραν ότι ο κλάδος θα χρειαστεί 32% περισσότερους οδηγούς. Αυτό σημαίνει ότι η έλλειψη οδηγών μπορεί να αγγίξει το 70%, εάν η ίδια κατάσταση εξακολουθεί να υφίσταται και το 2019.

-Οι μεταφορικές εταιρείες στη Νορβηγία εκτιμούν ότι το 2019, η ζήτηση για οδηγούς θα αυξηθεί κατά 12%. Συνδυαστικά με το σημερινό ποσοστό κενών θέσεων που φτάνει το 22%, η έλλειψη οδηγών θα ανέλθει στο 35%.

Σύμφωνα με τον Managing Director της IRU, Boris Blanche, «η βιομηχανία των μεταφορών πρέπει να λάβει άμεση και αποφασιστική δράση για την αντιμετώπιση της έλλειψης οδηγών.

Αν παραμείνει ανεξέλεγκτη, θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία και θα οδηγήσει σε αύξηση κόστους για τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και τους επιβάτες».

Όπως σχολίασε ο ίδιος, ο μη επαρκείς αριθμός οδηγών δεν έχει να κάνει με την έλλειψη επαγγελματικών ευκαιριών που προσφέρει ο κλάδος. «Στην πραγματικότητα, η έρευνα κατέδειξε ότι η επαγγελματική ικανοποίηση τείνει να είναι υψηλή, με μόνο το 20% των ερωτηθέντων οδηγών να εκφράζουν κάποια δυσαρέσκεια για την εργασία τους», καταλήγει.


Τι προκαλεί την έλλειψη οδηγών

Σταχυολογώντας τα ευρήματα της έρευνας της IRU προκύπτουν τα εξής:

-Το 57% των ανδρών οδηγών και το 63% των γυναικών οδηγών πιστεύουν ότι η κακή εικόνα του επαγγέλματος λειτουργεί αρνητικά για προσλήψεις.

-Το 79% των οδηγών πιστεύει ότι η δυσκολία προσέλκυσης γυναικών στο επάγγελμα είναι ένας από τους κορυφαίους λόγους έλλειψης. Αυτό υπογραμμίζεται σε στοιχεία του International Transport Forum, όπου οι γυναίκες οδηγοί αποτελούν μόλις το 2% των ευρωπαϊκών οδικών μεταφορών.

-Το 70% των οδηγών, ηλικίας 25-34 ετών, θεωρεί ότι η δυσκολία προσέλκυσης νέων είναι ένας από τους κορυφαίους λόγους έλλειψης οδηγών.

-Μεταξύ των οδηγών, το 76% πιστεύει ότι οι συνθήκες εργασίας και το 77% οι μακρές περίοδοι μακριά από το σπίτι, αποτρέπουν πολλούς από την είσοδό τους στο επάγγελμα.

-Η βιομηχανία πλήττεται από γήρανση του εργατικού δυναμικού. Στην Ευρώπη, η πλειοψηφία των εταιρειών του κλάδου των εμπορευματικών μεταφορών απασχολούν οδηγούς, των οποίων η μέση ηλικία είναι τα 44 έτη, ενώ στον τομέα των επιβατικών μεταφορών η μέση ηλικία των απασχολούμενων οδηγών είναι τα 52 έτη.


Κατά τον Blanche, «πρέπει να γίνει μια συνολική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της αρνητικής εικόνας του επαγγέλματος.

Ταυτόχρονα, όλοι οι φορείς του κλάδου πρέπει να δράσουν για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Η μεταχείριση των οδηγών θα πρέπει να βελτιωθεί, με επαρκή υποδομή.

Για να προσελκύσει η βιομηχανία νέο εργατικό δυναμικό, ιδιαίτερα νέους και γυναίκες, πρέπει να εφαρμοστεί μια πιο περιεκτική πολιτική πρόσληψης στον τομέα».