Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019

Άμεση συνάντηση με τον Δ/ντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ ζητούν τα Σωματεία της ΟΣΥΕπιστολή από το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ και το Σωματείο Τεχνικών προς τον Δ/ντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ κ. Ιωάννη Σκουμπούρη, για άμεση συνάντηση παρουσία και του Δ/ντα Συμβούλου της Ο.ΣΥ, που αφορά σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι καθώς και η Εταιρεία της Ο.ΣΥ  Α.Ε τα οποία χρονίζουν, μεταξύ αυτών και η ΣΣΕ.