Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019

Διαδικασία διαχείρισης βλαβών και ζημιών εξοπλισμού ΑΣΣΚ Οχημάτων Ο.ΣΥ
Οδηγία για τους εργαζόμενους στην Ο.ΣΥ Α.Ε για την διαδικασία διαχείρισης βλαβών και ζημιών εξοπλισμού ΑΣΣΚ Οχημάτων, σε περίπτωση που διαπιστωθεί σπασμένο ακυρωτικό μηχάνημα ή λοιπού εξοπλισμού ΑΣΣΚ κατά την διάρκεια ή ανάληψη της βάρδιας.


Οι παρακάτω ενέργειες είναι σημαντικές για την κάλυψη των ζημιών ...