Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019

15.000 έλεγχοι σε μία ημέρα για τζαμπατζήδες στα Μέσα Μαζικής ΜεταφοράςΜαρία Λιλιοπούλου
Είναι χαρακτηριστικό ότι µόνο την περασµένη Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου πραγµατοποιήθηκαν σχεδόν 10.000 έλεγχοι


Με την εντατικοποίηση των ελέγχων κοµίστρου θα προσπαθήσει ο ΟΑΣΑ να αυξήσει περαιτέρω τα έσοδά του ώστε να πιάσει τον στόχο του 2019 για άνοδο στα έσοδα σε ποσοστό άνω του 10%. Είναι χαρακτηριστικό ότι µόνο την περασµένη Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου πραγµατοποιήθηκαν σχεδόν 10.000 έλεγχοι στη ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες) και 4.900 στις ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες), από τις οποίες προέρχονται τα µεγαλύτερα ποσοστά εισιτηριοδιαφυγής.

Για το σύνολο του 2018, ο κύκλος εργασιών του οµίλου ΟΑΣΑ εκτιµάται στα 200 εκατ. ευρώ (συµπεριλαµβανοµένων των εσόδων από την αποπληρωµή οφειλών του υπουργείου Εργασίας), έναντι 173,5 εκατ. το 2017. Σήµερα ο αριθµός των προσωποποιηµένων καρτών έχει φτάσει τα 10 εκατοµµύρια, ενώ σε 620.000 ανέρχονται οι απρόσωπες κάρτες.

Η διοίκηση του ΟΑΣΑ υπολογίζει ότι περισσότεροι από 1,72 εκατοµµύρια επιβάτες µετακινούνται µε κάρτα. Ιδιαίτερα δηµοφιλή είναι τα εκπτωτικά εισιτήρια, τα οποία χρησιµοποιούν οι επτά στους δέκα επιβάτες, ενώ οι εκπτώσεις φτάνουν έως και τα 17 λεπτά ανά εισιτήριο. Σηµαντική είναι και η αύξηση των συναλλαγών µε πιστωτική κάρτα, οι οποίες έφτασαν στο 20%, µε αποτέλεσµα 1 στα 5 ευρώ να προέρχεται από πιστωτική κάρτα, η χρήση της οποίας µπορεί να γίνει πλέον και στα 293 Αυτόµατα Μηχανήµατα καθώς επίσης και στα εκδοτήρια και τα 500 περίπτερα που διαθέτουν POS.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Οργανισµού, τον περασµένο ∆εκέµβριο σηµειώθηκε αύξηση εσόδων κατά 9,8%, σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο του 2017, ενώ τον Ιανουάριο η αύξηση έφτασε το 21% συγκριτικά µε τον αντίστοιχο περσινό µήνα.