Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

ΟΑΣΑ: Περίπου 15.000 ευρώ το μήνα κοστίζει η «κακή» χρήση της τηλεματικής
της Μαρίας Μόσχου 
Μια δαπάνη που κυμαίνεται από 12 έως 17 χιλ. ευρώ καλείται να πληρώνει κάθε μήνα ο ΟΑΣΑ στην εταιρεία «ADVANCED TRANSPORT TELEMATICS AE.» για τη παροχή υπηρεσιών που αφορά «την αποζημίωση για τις βλάβες κακής χρήσης για την Τηλεματική».


Σύμφωνα με αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί στο Διαύγεια πέρα από τα χρήματα που καλείται ο ΟΑΣΑ να πληρώνει μηνιαίως στην εταιρεία για την παροχή της υπηρεσίας κάθε μήνα προκύπτουν σωρεία «βανδαλισμών άγνωστης προέλευσης»  οι οποίες επιδιορθώνονται από τον ανάδοχο με εξτρά τιμολόγηση που τουλάχιστον για το τελευταίο εξάμηνο του 2018 κυμαίνεται από 13 έως 17 χιλ. ευρώ.

Αξιοσημείωτο ωστόσο είναι ότι με την τηλεματική δεν έχει ούτε ο οδηγός αλλά ούτε ο επιβάτης άμεση επαφή.  Στην τηλεματική παρατηρούνται  ωστόσο κάποιες σπασμένες οθόνες οι οποίες «βαφτίζονται» βανδαλισμοί και χρεώνονται από την ανάδοχο.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές που υπογράφονται από τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΑΣΑ κ. Ι. Σκουμπούρη:
  • Μέσα στο Δεκέμβριο δημοσιεύτηκε απόφαση με την οποία το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΣΑ εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους 49.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ αξίας 11.760 ευρώ (συνολικά 60.760 ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για τη χρήση 2018 που αφορά υπηρεσίες αποκατάστασης ζημιών κακής χρήσης για την Τηλεματική για το χρονικό διάστημα 1.08.2018 έως 31.11.2018. Όπως αναφέρεται από την  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: α) η ανωτέρω δέσμευση είναι εντός του Προυπ. Εξόδων (Κωδ. Λογιστ. (61.90) έτους 2018 και β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρ.4 του π.δ. 80/2016.
  • Την 01.11.2018 αναρτάται στο διαδίκτυο δαπάνη συνολικού ποσού 15.940,20 ευρώ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) στην εταιρεία «ADVANCED TRANSPORT TELEMATICS AE.» ουσιαστικά υλοποιώντας την υπ’. αριθμ. 53/22.10.2018 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΣΑ. Πρόκειται για τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που αφορά την αποζημίωση για τις βλάβες κακής χρήσης Ιουλίου 2018 για την Τηλεματική. Όπως αναφέρεται στην απόφαση η ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Ο.Α.Σ.Α. για το οικονομικό έτος 2018.
  • Στις 31.12.2018 αναρτάται στο διαδίκτυο δαπάνη συνολικού ποσού 12.683,96 ευρώ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) στην εταιρεία «ADVANCED TRANSPORT TELEMATICS AE.» για την εξόφληση του υπ’. αριθμ. 56/30.11.2018 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών που αφορά την αποζημίωση για τις βλάβες κακής χρήσης Αυγούστου 2018 για την Τηλεματική.
  • Στις 31.12.2018 αναρτάται στο διαδίκτυο δαπάνη συνολικού ποσού 14.619,60 ευρώ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) στην εταιρεία «ADVANCED TRANSPORT TELEMATICS AE.» για την εξόφληση του υπ’. αριθμ. 57/30.11.2018 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών που αφορά την αποζημίωση για τις βλάβες κακής χρήσης Σεπτεμβρίου 2018 για την Τηλεματική.
  • Στις 31.12.2018 αναρτάται στο διαδίκτυο δαπάνη συνολικού ποσού 16.074,12 ευρώ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) στην εταιρεία «ADVANCED TRANSPORT TELEMATICS AE.» για την εξόφληση του υπ’. αριθμ. 59/19.12.2018 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών που αφορά την αποζημίωση για τις βλάβες κακής χρήσης Οκτωβρίου 2018 για την Τηλεματική.

Υπενθυμίζεται ότι το μηνιαίο κόστος για την υπηρεσία τηλεματικής είναι με βάση τη σύμβασης Σύμπραξης 14/2014 για το έργο Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης Επιβατών και Διαχείρισης Στόλου για την Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. με ΣΔΙΤ (ΑΔΑΜ: 15SYMV002576174). δαπάνη συνολικού ποσού περίπου 439.000ευρώ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) στην ανάδοχο εταιρεία «ADVANCED TRANSPORT TELEMATICS AE.»