Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018

ΟΣΥ: Αγοράζει ανακατασκευασμένα εξαρτήματα για τα λεωφορεία δαπανώντας χιλιάδες ευρώ
της Μαρίας Μόσχου
Μετά τους ανακατασκευασμένους κινητήρες η ΟΣΥ προχωρά και στην προμήθεια κιβωτίων ταχυτήτων επίσης ανακατασκευασμένων, κάτι που μέχρι σήμερα γινόταν από την επισκευαστική βάση της εταιρείας.


Με την σύμβαση : 92982/2018 η ΟΣΥ αναθέτει την προμήθεια των ειδών:

1) Κιβώτιο Τ-eyrvαχυτήτων  “VOITH D854.3E” (ανακατασκευασμένο ) και

2) αποσβεστήρας κραδασμών κιβωτίου ταχυτήτων   “VOITH D854.3E” (επίης ανακατασκευασμένο) για την κάλυψη των αναγκών των λεωφορείων της ΟΣΥ.

Ανάδοχος μετά από διεθνή διαγωνισμό είναι η εταιρεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Β.Ε.Ε.

Η σύμβαση είναι αξίας 58.104 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με το φόρο φτάνει τα 72.048,96 ευρώ.

Η σύμβαση αφορά έξι τεμάχια κιβώτια ταχυτήτων και έξι αποσβεστήρες κραδασμών.

Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά  της σελ. 30 της σύμβασης για κάθε ανταλλακτικό που θα παίρνει η ΟΣΥ ανακατασκευασμένο θα πρέπει να επιστρέψει  πίσω ένα παλιό. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η επιστροφη θα γίνει από τα ανταλλακτικά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο αμαξοστάσιο της Ανθούσας. Αυτό δίνει ακόμα ένα πλεονέκτημα στον ανάδοχο καθώς θα έχει τη δυνατότητα να ανακατασκευάσει και το παλιό ανταλλακτικό και να το πουλήσει και πάλι βγάζοντας επιπλέον κέρδος.

Ωστόσο το αξιοσημείωτο είναι ότι η ΟΣΥ σήμερα διαθέτει τη μοναδική επισκευαστική βάση στη χώρα που μπορεί να δώσει πιστοποίηση για τα ανακατασκευασμένα κιβώτια ταχυτήτων.

Σημειώνεται ότι η επισκευαστική βάση της  ΟΣΥ αν είχε τα κατάλληλα ανταλλακτικά θα προχωρούσε στην ανακατασκευή αυτών των κιβωτίων ταχυτήτων για τα λεωφορεία της.


Δεν είναι τυχαίο ότι με τα περίπου 72 χιλ.. ευρώ που δαπανούνται για να αγοραστούν αυτά τα ανταλλακτικά η ΟΣΥ θα μπορούσε να αγοράσει ανταλλακτικά για πάνω από τα διπλάσια κιβώτια ταχυτήτων που βρίσκονται μέσα στην επισκευαστική βάση.

Η σύμβαση

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δύο (2) μήνες ενώ ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το είδος εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, στον χώρο της αποθήκης του Αμαξοστασίου Ανθούσας της Ο.ΣΥ. Α.Ε., σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του, το παράρτημα των τεχνικών απαιτήσεων και τους όρους της διακήρυξης.

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, ενώ κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

Η Επιτροπή Παραλαβής εντός 30 ημερών από την παράδοση των υλικών οφείλει να συντάξει πρωτόκολλο με το οποίο: (α) παραλαμβάνει το υλικό είτε (β) παραλαμβάνει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης είτε (γ) απορρίπτει το υλικό.