Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018

Ανακοίνωση Συνδικάτου για τα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας που χρειάζονται για τις αγωγές - [διαφορά από την περικοπή του 25%]
Με email από την Εταιρία προς το Συνδικάτο θα σταλούν τα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας αφού πρώτα ο εργαζόμενος κάνει την σχετική αίτηση στη γραμματεία του αμαξοστασίου.


Δείτε στην ανακοίνωση του Συνδικάτου την διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθήσετε για τα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας.

Αντιγράψτε το κείμενο για την αίτηση :

«Σας παρακαλώ, όπως μου χορηγήσετε τα εξοφλητικά μου από 01/01/2011 έως και 31/12/2017 από τα οποία προκύπτουν οι μηνιαίες αποδοχές μου και συναινώ στην ηλεκτρονική αποστολή όλων των εξοφλητικών από την διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών της Ο.ΣΥ Α.Ε προς το Συνδικάτο».