Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

Σ.Ε.Ο : Πρόγραμμα Εθελοντικής Αιμοδοσίας - Δεκέμβριος 2018

Οργανωμένη Εθελοντική Αιμοδοσία του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ στα αμαξοστάσια - Δεκέμβριος 2018