Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018

ΟΑΣΑ: Έλεγχος στις εισπράξεις από εισιτήρια και κάρτες από το … 2009
Της Μαρίας Μόσχου
Από … «ακτινογραφία» θα περάσει ο ΟΑΣΑ όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις εισιτηρίων και καρτών από το 2009! Την ίδια στιγμή αναζητά  τρόπους για την αντιμετώπιση πιθανής απάτης στα ηλεκτρονικά εισιτήρια, παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε υποστηριχτεί ότι το νέο σύστημα θα προσέφερε απόλυτη ασφάλεια στον ΟΑΣΑ. 


Υπενθυμίζεται ότι τα πλαστά χάρτινα εισιτήρια  «στοίχισαν» σημαντικά έσοδα στον Οργανισμο με υποθέσεις που έχουν φτάσει ήδη στην δικαιοσύνη. Ωστόσο φαίνεται ότι και το πολυσυζητημένο ηλεκτρονικό εισιτήριο μπορεί να είναι … διάτρητο σε απάτες!

Έχοντας ήδη εντοιστεί πλεονάσματα υπέρογκων ποσών, μη κατεστραμμένα εισιτήρια αλλά και «πλαστά» που δημιούργησαν «μαύρες τρύπες» στα οικονομικά του Οργανισμού και «προβλήματα» στη … μοιρασιά των εσόδων οδήγησαν στην πρόσληψη συμβούλου προκειμένου να δοθούν απαντήσεις αλλά και τρόποι να αποφεύγονται ανάλογες … καταστάσεις στο μέλλον.

Έργο του αναδόχου είναι ο διαχειριστικός έλεγχος σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προϊόντων κομίστρου όλου του Ομίλου (ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ) αλλά και η απόδοση των εισπράξεων από την πώλησή τους.

Το σχετικό έλεγχο θα διενεργήσει μετά από διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε η εταιρεία «KPMG Σύμβουλοι Α.Ε.». Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 6/11/2018 οπότε και ξεκίνησε η υλοποίηση της σχετικής σύμβασης η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί εντός τριών (3) μηνών.

Αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό αναφέρεται στην απόφαση που δημοσιεύεται στο Διαύγεια, είναι η διενέργεια ειδικού διαχειριστικού ελέγχου σε επίπεδου Ομίλου, προκειμένου να καταγραφούν με ενιαίο τρόπο οι διαδικασίες, οι τηρούμενες ποσότητες, η τήρηση στοιχείων με βάση ορθές πρακτικές και να αναδειχθούν οι προτάσεις βελτίωσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο και σύγχρονο σύστημα διαχείρισης και επιτήρησης προϊόντων κομίστρου.

Συγκεκριμένα:

Στην πρώτη Φάση ο ανάδοχος θα προχωρήσει στη  διενέργεια ποσοτικής συμφωνίας, για τα έτη 2009, 2010 και ως 31/1/2011 για εισιτήρια και κάρτες/κουπόνια

Τα προϊόντα κομίστρου που θα πρέπει να συμφωνηθούν αφορούν τις περιόδους 1/1/2009 και 31/1/2011.

Πιο αναλυτικά, το έργο αφορά τη διενέργεια συμφωνίας των ποσοτικών δεδομένων των προϊόντων κομίστρου και συγκεκριμένα των αδιάθετων ποσοτήτων που επέστρεψαν οι Φορείς, σε σύγκριση με τις αναμενόμενες ποσότητες, βάσει των στοιχείων παραδόσεων – πωλήσεων, απογραφών, εσωτερικών διακινήσεων, καταστροφών, κτλ που έχει στην διάθεσή του ο ΟΑΣΑ. Ενδεικτικά, τα στάδια από τα οποία διέρχονται τα προϊόντα κομίστρου είναι:

 1. Παραγγελία – Παραλαβή => Αίτηση προμήθειας, Δελτία Παραλαβής, Πρωτόκολλο παραλαβής κτλ
 2. Διακίνηση => Δελτία Αποστολής στους Συγκοινωνιακούς Φορείς και Δελτία Διακίνησης προς τα εκδοτήρια
 3. Πωλήσεις => Πωλήσεις που διενεργούν οι Συγκοινωνιακοί Φορείς, συμφωνία με λογιστικό σύστημα για πωλήσεις προϊόντων από ΟΑΣΑ και αντιπαραβολή των πωλήσεων με την εκκαθάριση και τον επιμερισμό των εσόδων στο συγκοινωνιακό σύστημα.
 4. Επιστροφή μη πωληθέντων => Πίνακες με δεδομένα επιστροφών από Συγκοινωνικούς Φορείς, αποδεικτικό παραλαβής κτλ.
 5. Καταστροφή => πρωτόκολλο καταστροφής.

Στη δεύτερη φάση ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη στον ΟΑΣΑ για τη συλλογή των αδιάθετων προϊόντων κομίστρου (εισιτήρια, κάρτες, ρολά) της περιόδου «1/9/2014 –  31/1/2016 και 1/2/2016 – λήξη του χάρτινου εισιτηρίου» και καταμέτρηση αυτών.

Το έργο της αναδόχου περιλαμβάνει:
 • Υποστήριξη του ΟΑΣΑ στην οργάνωση της διαδικασίας συλλογής των αδιάθετων προϊόντων κομίστρου τόσο από τις ΕΠΣΕ (ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ) όσο και των προϊόντων που διακινούνται από τον ίδιο τον ΟΑΣΑ (διάθεση καρτών από τα κεντρικά, κύκλωμα σημείων πώλησης τρίτων – περίπτερα κ.λ.π.), ώστε η συλλογή και καταμέτρηση αυτών να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος του Έργου.
 • Παροχή ενημέρωσης στις ΕΠΣΕ ως προς την διαδικασία συσκευασίας και αποστολής (τρόπος συσκευασίας/παλετοποίησης, δημιουργία packing list κ.λ.π)
 • Μέριμνα για την παραλαβή των προϊόντων από τις ΕΠΣΕ, με μεταφορικά μέσα του ΟΑΣΑ
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης στο έργο των επιτροπών του ΟΑΣΑ «Παραλαβής Προϊόντων Κομίστρου» και «Καταμέτρησης Προϊόντων Κομίστρου», ώστε να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των προϊόντων και να διενεργηθεί ο έλεγχος της ποσοτικής συμφωνίας που υπέβαλαν οι ΕΠΣΕ.
 • Διαδικασία επιστροφών ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
 • Υποστήριξη στη διευθέτηση εκκρεμοτήτων από προηγούμενο διαχειριστικό έλεγχο:

(α) Αναζήτηση του αναλυτικού packing list από την ΣΤΑ.ΣΥ για τα μη συσκευασμένα εισιτήρια περιόδου 1/9/2014 – 31/1/2016 για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί απογραφή και ποσοτική συμφωνία.

(β) Αναζήτηση αναλυτικού packing list απο την ΣΤΑΣΥ για τα εισιτήρια της γραμμής 1.

γ) Αναζήτηση αναλυτικού packing list απο την ΣΤΑΣΥ για τα κουπόνια – κάρτες έτους 2016.

(δ) Αναζήτηση αναλυτικού packing list και από την ΟΣΥ για τα κουπόνια της αναφερόμενης περιόδου.

(ε) Υποστήριξη στη παραλαβή υπολοίπων ρολών από ΟΣΥ/ΣΤΑΣΥ. (στ) Παραλαβή από Σταθμό Αττικής 900 ρολών λήξης 31/1/2016.
 • Υποστήριξη στη σύνταξη Βιβλίου αποθήκης για την περίοδο 1/2/2016 – λήξη χάρτινου.

Στην Τρίτη φάση θα γίνει διερεύνηση πλεονάσματος που παρουσιάστηκε, κατά την απογραφή των εισιτηρίων αεροδρομίου, που αφορά τις τιμολογιακές περιόδους 1/2/2011 – 31/8/2014 και 1/9/2014 – 31/1/2016

Κατά τον έλεγχο της ποσοτικής συμφωνίας που διενήργησε ο ΟΑΣΑ για τις τιμολογιακές περιόδους 1/2/2011 – 31/8/2014 και 1/9/2014 -31/1/2016, διαπιστώθηκε, ότι οι ποσότητες αδιάθετων εισιτηρίων που επεστράφησαν στο ΟΑΣΑ (λόγω λήξης της τιμολογιακής περιόδου), παρουσίασαν σημαντικό πλεόνασμα. Ειδικότερα εντοπίστηκε πλεόνασμα 9 εκατ. ευρώ κατά την απογραφή των εισιτηρίων αεροδρομίου.

Το πλεόνασμα αυτό αποτελεί αντικείμενο εστιασμένου ελέγχου με μέθοδο που θα προταθεί από την ανάδοχο. Αναφέρονται ενδεικτικές περιοχές και τρόποι ελέγχου:
 1. Η επιβεβαίωση των δηλωθεισών πωλήσεων, μέσω ελέγχου των σχετικών λογιστικών καταχωρήσεων εσόδων.
 2. Η επιβεβαίωση των πωληθέντων ποσοτήτων εισιτηρίων αεροδρομίου μέσω ελέγχου των πρωτογενών στοιχείων πωλήσεων.

Στην τέταρτη φάση θα γίνει  διενέργεια εστιασμένων ελέγχων

– Αφορά στη διενέργεια εστιασμένων ελέγχων στις περιοχές που θα επιλεγούν βάσει της ιεράρχησης που θα προηγηθεί.

– Σκοπός των ελέγχων είναι η τεκμηρίωση / ανάδειξη ενδεχόμενων «προβληματικών» πρακτικών.

– Ένας εκ των εστιασμένων ελέγχων θα αφορά την πραγματοποίηση ειδικού ελέγχου για τον προσδιορισμό των τεμαχίων και αξιών έγχαρτων εισιτηρίων που αντιστοιχούν στα μη επιστραφέντα ρολά ΑΜΕΕ (Αυτόματα Μηχανήματα Έκδοσης Εισιτηρίων) περιόδου 1/9/2014 – 31/1/2016 καθώς και για την περίοδο μετά την 31/1/2016 και μέχρι τη λήξη των έγχαρτων προϊόντων κομίστρου, εφόσον διαπιστωθούν μη επιστραφέντα ρολά ΑΜΕΕ και κατά την περίοδο αυτή.

Στην Πέμπτη φάση ο ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει στη  Δημιουργία διαδικασίας παρακολούθησης και διαχείρισης προϊόντων ηλεκτρονικού εισιτηρίου (πολλαπλών εισιτηρίων και καρτών)

Τα παραδοτέα τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή θα είναι:

Παραδοτέο Α:

– Α.1. Ανάλυση των διαδικασιών διαχείρισης των προϊόντων κομίστρου και της απόδοσης των εισπράξεων από την πώληση αυτών (αποτύπωση, αξιολόγηση και έλεγχος εφαρμογής τους)

– Α.2 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μηχανογραφικών συστημάτων – τήρησης βιβλίων αποθηκών.

Παραδοτέο Β.

 Ποσοτική συμφωνία υπολοίπων έως 15/11/2017, όλων των τύπων κομίστρου, σε όλο τον όμιλο ΟΑΣΑ συμπεριλαμβανομένου της σύνταξης και υποβολής Βιβλίου Αποθήκης για την τελευταία τιμολογιακή πολιτική και των εκκρεμοτήτων από τις προηγούμενες.

Παραδοτέο Γ.

 Έκθεση αποτελεσμάτων εστιασμένων ελέγχων.

Παραδοτέο Δ.

 Αναλυτική αποτύπωση των ευρημάτων και προτάσεις διαδικασιών στο πλαίσιο λειτουργίας του ΑΣΣΚ, συμπεριλαμβανομένων και διαδικασιών για την αντιμετώπιση πιθανής απάτης στα ηλεκτρονικά εισιτήρια. Η Συνολική αμοιβή για το έργο καθορίζεται σε 54.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).