Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

Μπορεί ο εργοδότης να μου επιβάλει μονομερή αλλαγή του ωραρίου μου ;Η αλλαγή ωραρίου χωρίς τη συναίνεση του εργαζομένου, εφόσον δηλαδή δεν έχει συμφωνηθεί τέτοια δυνατότητα στη σύμβαση, δύναται να συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή για τον εργαζόμενο και θεωρείται παράνομη.


Επιπλέον πρόκειται για καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος, το οποίο πρέπει να ασκείται στα πλαίσια της καλής πίστης που διέπει την εργασιακή σχέση.