Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

Μπορεί ο εργοδότης να με μεταθέσει σε άλλο κατάστημα της επιχείρησης;Μιας και έχουν γίνει «μόδα» τελευταία οι μετακινήσεις προσωπικού σε άλλα αμαξοστάσια, ή η εντολή ανάληψης βάρδιας με λεωφορείο από άλλο αμαξοστάσιο από αυτό που ανήκει ο εργαζόμενος, ίσως μας βοηθήσει το παρακάτω δημοσίευμα από τον εργατολόγο Γ. Καρούζο όσο αναφορά το τι ισχύει στις περιπτώσεις αυτές.


«Ο εργοδότης που διατηρεί περισσότερα καταστήματα για τις ανάγκες της επιχείρησης έχει το δικαίωμα, εφόσον αυτό δεν αποκλείεται από τη σύμβαση, να μεταθέσει τον μισθωτό σε κατάστημα όπου κρίνει πως υπάρχει ανάγκη. 
Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να λάβει υπόψη τα συμφέροντα και τις ανάγκες του εργαζομένου, διαφορετικά η μετάθεση θα είναι καταχρηστική. Αν ο εργαζόμενος απασχολείται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ορισμένο κατάστημα, μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει σιωπηρή συμφωνία αποκλεισμού της μετάθεσης.

Η άρνηση του μισθωτού να δεχθεί την μετάθεση συνιστά καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του».

Πηγή