Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018

Οι εργαζόμενοι θα παίρνουν αποζημίωση και για ηθική βλάβη από τους εργοδότεςΣημαντικές ρυθμίσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων, οι οποίοι θα μπορούν πλέον να να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες στις ποινικές δίκες σε βάρος εργοδοτών, ενώ θα μπορούν να λαμβάνουν από τους εργοδότες επιπλέον αποζημίωση για ηθική βλάβη, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που κατατίθεται στη Βουλή.


Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του νομοσχεδίου, οι εργαζόμενοι αποκτούν για πρώτη φορά το δικαίωμα να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες στις ποινικές δίκες σε βάρος εργοδοτών, λόγω μη καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών ή των οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης.

Στο εξής, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι οι άμεσα θιγέντες από την παράνομη συμπεριφορά του εργοδότη, θα μπορούν να παρίστανται με δικηγόρο στην εκδίκαση και να ασκούν όλα τα δικαιώματα που δίνει η δικονομία στους παράγοντες της δίκης.

Επίσης, θα μπορούν να λαμβάνουν επιπλέον αποζημίωση για ηθική βλάβη λόγω της παράνομης συμπεριφοράς του εργοδότη.