Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018

Ευρωκοινοβούλιο: Ηλεκτροκίνητα λεωφορεία και φορτηγά μέχρι το 2030Εγκρίθηκε ψήφισμα για μειώσεις εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από φορτηγά και λεωφορεία, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, βάσει σχεδίου έκθεσης της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου, σηματοδοτώντας την έναρξη των διαπραγματεύσεων των κρατών μελών με το Συμβούλιο των Υπουργών.


Στο ψήφισμα προτείνεται, το 50% των νέων αστικών λεωφορείων, από το 2025 και το 75% από το 2030, να είναι ηλεκτρικά.

Επιπλέον, οι κατασκευαστές θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές κατά 35% σε ολόκληρο τον στόλο τους, στόχος υψηλότερος από αυτόν που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (30%) για νέα φορτηγά για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, με ενδιάμεσο στόχο 20% το 2025.


Οι κατασκευαστές θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν ότι τα οχήματα με μηδενικές ή χαμηλές εκπομπές (που εκπέμπουν τουλάχιστον 50% λιγότερες εκπομπές) να αντιπροσωπεύουν το 20% των νέων πωλήσεων οχημάτων το 2030 και το 5% το 2025 ως ενδιάμεσο ποσοστό.

Σημειώνεται ότι τα βαρέα φορτηγά οχήματα αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των εκπομπών CO2 από τις οδικές μεταφορές στην ΕΕ. Ελλείψει νέων μέτρων, οι εκπομπές τους αναμένεται να αυξηθούν λόγω του αυξημένου όγκου των οδικών μεταφορών.

Τα βαρέα φορτηγά οχήματα ευθύνονται για το 27% των εκπομπών CO2 από τις οδικές μεταφορές και σχεδόν το 5% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ (στοιχεία για το 2016). Από το 1990, οι εκπομπές βαρέων φορτηγών αυξήθηκαν κατά 25% - κυρίως λόγω της αύξησης της οδικής εμπορευματικής κίνησης - και, ελλείψει νέων πολιτικών, αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω.