Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

Ο ΟΑΣΑ προσλαμβάνει ειδικό σύμβουλο για την καλύτερη διαχείριση του στόλουΤης Μαρίας Μόσχου
Με την πρόσληψη ειδικού συμβούλου και δαπανώντας πάνω από 75.000 ευρώ η διοίκηση του ΟΑΣΑ προσδοκά να δώσει λύση στο μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει και αφορά την διαχείριση του στόλου της ΣΤΑΣΥ και της ΟΣΥ.


Αν και για την ΟΣΥ, όπως φαίνεται από την καθημερινότητα, το πρόβλημα δεν είναι η διαχείριση των υπαρχόντων σε κυκλοφορία λεωφορείων αλλά η έλλειψή τους!

Παρ΄ αυτά ο Οργανισμός προκήρυξε διαγωνισμό για την «Μελέτη λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Προληπτικής Διάγνωσης Τεχνικής Ικανότητας, Διαχείρισης και Βελτίωσης της αποδοτικής λειτουργίας του Στόλου των Οχημάτων του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α.».

Μάλιστα σε απόφαση που δημοσιοποιείται στο Διαύγεια από τον ΟΑΣΑ αναφέρεται ότι, κατόπιν αξιολόγησης προσφορών, μειοδότης του εν λόγω διαγωνισμού ανακηρύσσεται η εταιρεία  «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING A.E.».

Έτσι η εταιρεία καλείται να δώσει λύση στον… γρίφο που έχει «πνίξει» τον ΟΑΣΑ και αφορά τον στόλο των λεωφορείων, των τρόλεϊ αλλά  και των συρμών που εκτελούν το καθημερινό έργο της ΟΣΥ και της ΣΤΑΣΥ.

Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο ότι ενώ έχει ξεκινήσει το χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων του ΟΑΣΑ, που είναι σημαντικά πιο αυξημένο από  το θερινό, ο στόλος των λεωφορείων θεωρείται κάτι περισσότερο από ελλιπής με τους επιβάτες να περιμένουν μέχρι και μία ώρα στις στάσεις. Και αυτό γιατί  τα διαθέσιμα προς χρήση οχήματα είναι πολύ λιγότερα από αυτά που απαιτούνται για την εκτέλεση του καθημερινού προγράμματος.

Σήμερα η ΟΣΥ διαθέτει στόλο 1950 λεωφορείων. Από αυτά 1050 οχήματα είναι διαθέσιμα για καθημερινή χρήση, 680 είναι σε βλάβη (αλλά με μικρότερες βλάβες όπως λάστιχα ή air-condition και άλλα με μεγαλύτερα προβλήματα όπως στον κινητήρα). Επίσης  220 λεωφορεία αποχαρακτηριστήκαν (κατατέθηκαν οι πινακίδες τους) μετά το κλείσιμο του Ελληνικού τον Ιούνιο.

Όσον αφορά τα τρόλεϊ το σύνολο του στόλου είναι 270 οχήματα από τα οποία καθημερινά στους δρόμους βγαίνουν μέχρι 220 ενώ τα 50 είναι σε βλάβη. Έχουν ήδη αποχαρακτηριστεί 85 οχήματα.

Όπως δείχνουν τα παραπάνω νούμερα τουλάχιστον όσον αφορά τα λεωφορεία  το καθημερινό πρόγραμμα εκτελείται περίπου με το μισό στόλο  λόγω βλαβών και έλλειψης ανταλλακτικών προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων.

Μοναδικές λύσεις είναι είτε να βρεθούν κονδύλια για καινούργια λεωφορεία αλλά και αγορά ανταλλακτικών για τα παλιά, είτε να συρρικνωθεί ακόμα περισσότερο το έργο. Εν αναμονή της μελέτης λοιπόν…

Η απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιοποιήθηκε το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει:

  1. Αποδέχεται την εισήγηση της Επιτροπής, για τους λόγους που αναφέρονται στο με αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Σ. 147/04.09.2018 Πρακτικό
  2. Ανακηρύσσει μειοδότρια και προκρίνει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι της υποβολής των «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», την εταιρεία «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING A.E.», με προσφερόμενη τιμή πενήντα οκτώ χιλιάδες (58.000,00) ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
  3. Εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Σκουμπούρη για κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση της παρούσας απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα την παραπάνω απόφαση, η οποία και θεωρείται άμεσα εκτελεστή.

Σύμφωνα με την απόφαση το διοικητικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του το από 03.09.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Προέδρου της Επιτροπής με το οποίο υποβλήθηκε το Πρακτικό Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών με αντικείμενο τη «Μελέτη λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Προληπτικής Διάγνωσης Τεχνικής Ικανότητας, Διαχείρισης και Βελτίωσης της αποδοτικής λειτουργίας του Στόλου των Οχημάτων του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α.» (αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Σ. 147/04.09.2018).