Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018

Τα διώροφα ξανά στο προσκήνιο - νέες διαδρομές σχεδιάζει ο ΟΑΣΑ
Νέες διαδρομές σχεδιάζει ο ΟΑΣΑ για την επανακυκλοφορία των διώροφων τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσεως, ανοικτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων - οι δυσκολίες που πρέπει να ξεπεράσει ...

Σύμφωνα με το athenstransport.com ο ΟΑΣΑ σχεδιάζει την επανακυκλοφορία των διώροφων τουριστικών λεωφορείων που είναι εδώ και χρόνια παραταγμένα στα αμαξοστάσια της Ο.ΣΥ, οι γραμμές θα ονομάζονται πλέον «πολιτιστικές» και όχι «τουριστικές», ενώ πέρα από μία γραμμή στο κέντρο της Αθήνας, θα λειτουργήσει και μία που θα ενώνει την Αθήνα με την Ελευσίνα, αυτό προκύπτει σύμφωνα με το site από ενημέρωση του ΟΑΣΑ στα πλαίσια της ΔΕΘ ... δείτε περισσότερα εδώ 

Στις 21 Ιανουαρίου 2018 είχαμε δημοσιεύσει ότι με τον νέο κ.ο.κ αντικαθίσταται το αρθ. 32 παρ. 4, του άρθρου 36 του Ν.3710/08 (Α’216), όπως ισχύει, ως εξής:

«Το έργο των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων επιτρέπεται να εκτελείται και από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας Α.Ε. και την εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου »

Ενώ στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 είχαμε κάνει μια αναδρομή στην ιστορία της λεωφορειακής γραμμής 400 από την ίδρυση της.

Όπως είχαμε διαπιστώσει μετά την έρευνά μας, για να επανακυκλοφορήσει η Ο.ΣΥ τα διώροφα λεωφορεία ανοικτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων που έχει στην κατοχή της, θα πρέπει να γίνουν μία σειρά από ενέργειες, όπως :

Η ίδρυση τουριστικού γραφείου* με ειδικό σήμα λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ το οποίο θα πρέπει να είναι και σε ξεχωριστό χώρο από τις εγκαταστάσεις της,
η έγκριση ειδικής διαδρομής, όπου σύμφωνα με γνωμοδότηση του ΝΣΚ με την κ.υ.α 12726/27-9- 2011 μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2011 «δεν επιτρέπεται η έγκριση ειδικής διαδρομής και η κυκλοφορία στη διαδρομή αυτή ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσεως, ανοικτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων σε περιοχή που δεν έχει, προηγουμένως, χαρακτηρισθεί αστική κατά τις διατάξεις των σχετικών νόμων ...»

Επίσης οι αρμόδιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για τα συγκεκριμένα οχήματα η συνολική διαδρομή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 χλμ. από και μέχρι την αφετηρία (κυκλική διαδρομή) συνεπώς η διαδρομή Αθήνα - Ελευσίνα που σχεδιάζει ο ΟΑΣΑ υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο.

Μακάρι να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να έχουμε ξανά στους δρόμους τα διώροφα λεωφορεία της ΟΣΥ εκτός και αν τελικά ο στόχος είναι και οι νέες γραμμές να δοθούν σε ιδιώτες ...

Εύλογο θα ήταν το ερώτημα αν μία εταιρεία που εκτελεί αποκλειστικά συγκοινωνιακό έργο, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να εξαπλωθεί και στο κομμάτι του τουρισμού, ήδη στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3920/2011 που αφορά τις αρμοδιότητες του ΟΑΣΑ, περιλαμβάνεται πλέον και η λειτουργία τουριστικού γραφείου.

  * Ν. 4530/2018 -  Άρθρο 40
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33) προστίθεται περίπτωση κκ΄ ως εξής:
«κκ. Η λειτουργία τουριστικού γραφείου, το οποίο ιδρύεται με το παρόν και αδειοδοτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις»