Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφαση του Υπ. Εργασίας δικαιώνει τους εργαζόμενους της Ο.ΣΥ Α.Ε σχετικά με Γ.Κ.Π & Σ.Σ.Ε
Μετά την σύσκεψη συμφιλίωσης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 4/9/2018 οι εκπρόσωποι του Υπουργείου ζήτησαν την πλήρη εφαρμογή του Γ. Κ. Π. και επιπρόσθετα να επισπευθούν οι διαδικασίες για την έγκριση και εφαρμογή της Σ. Σ. Ε η οποία περιλαμβάνει τα μισθολογικά και μη μισθολογικά ζητήματα. Εν τω μεταξύ εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των ατομικών συμβάσεων. 

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε παρουσία του Γενικού Γραμματέα κ. Ανδρέα Νεφελούδη και του Προϊσταμένου της Γενικής  Δ/νσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας  και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης  στην Εργασία κ. Κωνσταντίνου Αγραπιδά, μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης «ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Α.Σ.Α & ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» και της διοίκησης της εταιρίας «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (Ο.ΣΥ.Α.Ε).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της συνδικαλιστικής οργάνωσης.  

Από την πλευρά της αιτούσας παρέστησαν οι κ.κ. Κ. Σιορίκης και Λ. Σκούλος (Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. αντιστοίχως), μετά της Νομικής Συμβούλου κας Μ. Βλαδίκα. Την Ο.Σ.Υ. Α.Ε. εκπροσώπησαν η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Ζωή Γεωργίου και ο Δ/ντής Νομικής Υποστήριξης κ. Ν. Γκότοβος, μετά της Νομικής Συμβούλου κας Μ. Χαρίσμα.
Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της προσφεύγουσας ανέφεραν, ότι βρίσκεται σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού (Ε.Θ.Ε.Λ.), που προβλέπει καθηκοντολόγιο και πειθαρχικό δίκαιο, το οποίο όμως δεν εφαρμόζεται με τον δέοντα τρόπο. 
Επιπρόσθετα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.), αλλά δεν τηρούνται οι κανονιστικοί όροι της λήξασας Σ.Σ.Ε

Ακολούθως, οι εκπρόσωποι της Ο.Σ.Υ. Α.Ε. δήλωσαν ότι η εταιρία τάσσεται υπέρ της κερδοφορίας του Οργανισμού και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Το πειθαρχικό όργανο λειτουργεί με βάση το Γενικό Κανονισμό του προσωπικού, τον οποίο η εταιρία εφαρμόζει πλήρως

Κατά το πέρας της διαδικασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω τοποθετήσεις, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου ζήτησαν την πλήρη εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (Ε.Θ.Ε.Λ.) και του πειθαρχικού δικαίου όπως προβλέπεται, από τα μέρη. Επιπρόσθετα να επισπευθούν οι διαδικασίες για την έγκριση και εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (η οποία περιλαμβάνει τα μισθολογικά και μη μισθολογικά ζητήματα). 

Εν τω μεταξύ εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των ατομικών συμβάσεων. 

citybusdrivers