Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018

Στάση Εργασίας στα λεωφορεία την Τρίτη 19 & Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018
Δύο στάσεις εργασίας την Τρίτη 19 & Πέμπτη 21 Ιουνίου θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία στα πλαίσια της εντατικοποίησης της δράσης τους όσον αφορά το κλείσιμο του αμαξοστασίου Ελληνικού


Συγκεκριμένα :

Την Τρίτη 19 Ιουνίου 

Από έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως την λήξη της βάρδιας &

Πέμπτη 21 Ιουνίου 

Από 11:00 έως 17:00 με ταυτόχρονη συγκέντρωση των εργαζομένων στα κεντρικά γραφεία της Ο.ΣΥ Α.Ε