Κυριακή 29 Απριλίου 2018

“Τσουχτερά” πρόστιμα για την ασφάλεια των εργαζομένων- Τι δείχνουν οι έλεγχοι των τελευταίων 2 ετών“Τσουχτερά” πρόστιμα έχουν επιβληθεί κατά τα τελευταία δύο χρόνια από το ΣΕΠΕ σε επιxειρήσεις της χώρας επειδή διαπιστώθηκε ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ανακοίνωση του, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.


Παράλληλα αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου ότι, τα τελευταία δύο έτη διενεργήθηκαν συνολικά 45.870 έλεγχοι για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία

Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, επιβλήθηκαν 3.382 ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν 1.740 πρόστιμα που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 6.275.204 ευρώ και σε 392 περιπτώσεις, στις οποίες διαπιστώθηκε άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, έγινε διακοπή των εργασιών.


Η ανακοίνωση του Υπουργείου

Η 28η Απριλίου έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία». Για το 2018 έχει επιλεγεί να αναδειχθεί από τη ΔΟΕ το ζήτημα της ασφάλειας και της υγείας των νέων εργαζομένων υπό τον τίτλο: «ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ», περιλαμβάνοντας εργαζόμενους μεταξύ της ηλικίας λήξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και της πρώτης απασχόλησης (15-24 ετών).

Στο πλαίσιο αυτό, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας διεξάγει εκστρατεία στοχευμένων ελέγχων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των νέων εργαζομένων, με τίτλο «Εκστρατεία του ΣΕΠΕ για την ΥΑ των νέων εργαζόμενων. Νέες προοπτικές με τη χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)». Μέσω του υποσυστήματος «Risk Analysis» του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, παρέχεται η δυνατότητα βελτίωσης της στόχευσης των ελέγχων, με τον εντοπισμό των τόπων εργασίας υψηλής επικινδυνότητας όπου απασχολούνται νέοι εργαζόμενοι.

Τα τελευταία δύο έτη διενεργήθηκαν συνολικά 45.870 έλεγχοι για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, επιβλήθηκαν 3.382 ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν 1.740 πρόστιμα που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 6.275.204 ευρώ και σε 392 περιπτώσεις, στις οποίες διαπιστώθηκε άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, έγινε διακοπή των εργασιών.

Η πλήρης κατοχύρωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη και υψίστη προτεραιότητα του Υπουργείου Εργασίας, τόσο μέσα από την περαιτέρω θωράκιση του θεσμικού πλαισίου όσο και μέσα από την αναβάθμιση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

Πηγή