Τετάρτη 4 Απριλίου 2018

Στάση εργασίας στο Μετρό την Τρίτη 10 Απριλίου 2018Προειδοποιητική στάση εργασίας στο ΜΕΤΡΟ (Γραμμές 2 & 3) την Τρίτη 10 Απριλίου 2018 από έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00 εξήγγειλε το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ)