Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΦΕΚ)Με ΚΥΑ των υπ. Οικονομικών και Εργασίας που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις απόδοσης ποσών για την κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 


Η ετήσια και μηνιαία απόδοση ποσών των λειτουργικών εξόδων καθορίζεται ανάλογα με τη δύναμη τους σε ψηφίσαντα μέλη στις τριτοβάθμιες (ΓΣΕΕ, Ε.Σ.Α.με.Α) και στις δευτεροβάθμιες (Ε.Κ., ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ) με διαφοροποίηση του τρόπου υπολογισμού όταν πρόκειται για Ομοσπονδίες προσωπικού Επιχειρήσεων, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Τραπεζών. Δείτε περισσότερα παρακάτω: