Σάββατο 31 Μαρτίου 2018

Προσωρινή μεταφορά της Αφετηρίας Χ95 και μερική τροποποίηση διαδρομής Χ95 & 856Προσωρινή Μεταφορά της Αφετηρίας της λεωφ. γραμμής Χ95 & Μερική Τροποποίηση της διαδρομής των γραμμών Χ95 - 856 λόγω έργων στην οδό Όθωνος από 07:00 π.μ. του Σαββάτου 14/4/2018 έως 07:00 της Δευτέρας 16/4/2018


1. H αφετηρία της λεωφορειακής γραμμής Χ95 μεταφέρεται προσωρινά από την οδό Όθωνος στην αφετηρία των λεωφορειακών γραμμών Ε14 & Χ14 στην Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, μεταξύ και έναντι των οδών Ξενοφώντος και Όθωνος.

2. Η διαδρομή της γραμμής Χ95 από Αεροδρόμιο προς Σύνταγμα τροποποιείται προσωρινά ως εξής : Από Λεωφ. Βασ. Σοφίας, Βασ. Γεωργίου Α΄, αριστ. Πλατ. Συντάγματος, συνέχεια Φιλελλήνων, αριστ. Βασ. Αμαλίας, προσωρινό τέρμα στην αφετηρία των γραμμών Ε14, Χ14.


3. Η διαδρομή της γραμμής 856 από Αιγάλεω προς Δάφνη τροποποιείται προσωρινά ως εξής: Από Σταδίου, Πλατ. Συντάγματος, συνέχεια Φιλελλήνων, δεξιά Βασ. Αμαλίας – συνέχεια η κανονική διαδρομή. Καταργείται προσωρινά για γραμμή 856 η στάση: «ΠΛ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» επί της ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΑΜΑΛΙΑΣ μεταξύ ΟΘΩΝΟΣ και ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

Στο τμήμα της τροποποιημένης διαδρομής τα λεωφορεία θα κάνουν στάση στις ήδη υπάρχουσες άλλων λεωφ. γραμμών.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στο πληροφοριακό κέντρο ΟΑΣΑ τηλ. 11 185.

Πηγή