Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018

Δικαίωση για τους εργαζόμενους της Ο.ΣΥ Α.Ε για το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας για το 5μηνο του 2013
Δικαίωση για τους εργαζόμενους της Ο.ΣΥ Α.Ε για το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας που είχε περικοπεί για 5 μήνες το 2013 καθώς το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ κέρδισε την πιλοτική αγωγή που εκδικάστηκε την 21/11/2017 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.


Οι ενάγοντες πρόεδρος και γενικός γραμματέας του Συνδικάτου δικαιούνται να λάβουν 750€ συνολικά για τους 5 μήνες συν τους νόμιμους τόκους, ενώ έχει ήδη δοθεί εντολή στην νομική σύμβουλο του Συνδικάτου να καταθέσει για όλα τα μέλη αγωγή χωρίς καμία επιβάρυνση αυτών ...