Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Εξώδικο προς την Ο.ΣΥ Α.Ε από το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑΕξώδικη Δήλωση - Διαμαρτυρία -Αναφορά - Πρόσκληση από το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προς την Ο.ΣΥ Α.Ε όσο αναφορά τον Δ/ντη Παραγωγής Συγκοινωνιακού Έργου κ. Κων/νο Φωτάκη 

Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ καλεί την Διοίκηση της Ο.ΣΥ Α.Ε με την λήψη της παρούσας να ελέγξει πειθαρχικά τον κ. Κων/νο Φωτάκη σύμφωνα με τα αρ.30, παρ.Δ εδ.6 καθώς και η παρ.Ε, εδ.6 του Γ.Κ.Π και να τους ενημερώσει σχετικά ώστε να της γνωστοποιήσουν μάρτυρες.

  • αρ.30, παρ.Δ, εδ.6 : Για κατάχρηση εξουσίας από τους προϊστάμενους προς τους υφιστάμενους 
  • αρ.30, παρ.Ε, εδ.6 : Για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων και για αδικαιολόγητη παράβαση των εγκυκλίων ή εντολών των αρμόδιων Προϊσταμένων ή οργάνων  

Πηγή : Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ