Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018

Εγκρίθηκε από το ΣτΕ το σχέδιο ΠΔ για την επένδυση στο ΕλληνικόΕγκρίθηκε από την Ολομέλεια του ΣτΕ το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για την επένδυση του Ελληνικού, ένα από τα προαπαιτούμενα των ευρωπαϊκών θεσμών για την τελευταία δόση, καθώς το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι δεν προσκρούει στο Σύνταγμα.


Τόνισε ωστόσο ότι πρέπει να τηρηθούν πιστά οι περιβαλλοντικές, πολεοδομικές και νομοθετικές προβλέψεις για το έργο.

Οι κατασκευές, κρίθηκε ότι δικαιολογούνται για την εξυπηρέτηση σκοπού δημόσιου συμφέροντος.

Το ΣτΕ αποφάνθηκε ότι με την ανέγερση υψηλών κτιρίων βελτιώνεται η ποιότητα ζωής λόγω της μείωσης της κάλυψης, της αύξησης ελεύθερου χώρου και πρασίνου και τη βελτίωση του φωτισμού και ηλιασμού.

Ωστόσο έκρινε ότι η αρχαιολογική έρευνα και η λήψη μέτρων προστασίας και συντήρησης των μνημείων, όπου αυτά κρίνονται αναγκαία, προηγούνται της έναρξης οποιουδήποτε τεχνικού έργου.